Efallai na fydd ein gweithgareddau gwyliau arferol i blant yn cael eu cynnal yn yr adeilad yr haf yma, ond nid yw hynny’n golygu nad oes gennym lwythi o weithgareddau cyffrous rhad ac am ddim i chi roi cynnig arnynt adref, neu yn yr ardd.

Cymerwch gip ar ein canllaw gweithgareddau Gwyliau Haf llawn yma

Dilynwch Tŷ Pawb ar:
Facebook
Twitter
Instagram

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb