Wal Pawb - Tŷ Pawb

English

Wal Pawb

Mae ‘Wal Pawb’ yn gomisiwn blynyddol o chwe gwaith celf i’w harddangos ar draws dau fwrdd poster triphlyg.

Cylch gwaith Wal Pawb yw mynd i’r afael â chydfodolaeth marchnad ac oriel gelf o fewn un adeilad. Mae lleoliad y gwaith celf ar waliau allanol oriel Tŷ Pawb, yn wynebu neuadd y farchnad, yn cynrychioli trothwy neu ymyl. Y cyflyrau hyn yw beth sy’n gwneud Wal Pawb yn gomisiwn unigryw a heriol.

Lydia Meehan

Comisiwn Wal Pawb 2020

Wrexham’s prolific tile and terracotta industry forms the visual and conceptual basis for Lydia Meehan’s artwork, titled ‘Everybody’s Wall and Other Meeting Points’.

Considering the process of making walls as one which is both artistic and functional, Lydia highlights the meeting points between art and the everyday. By referring to the Wal Pawb tri-vision boards as thresholds, Lydia uses the architectural detail of the moulding to draw comparison between the decorative brick features of doorways and the coexistence of the art gallery and market at Tŷ Pawb.

A combination of visual references and found text offer the mouldings as models and templates for this coexistence.

Thinking of each 120 degree turn of the tri-vision boards as a flick of page, the designs take inspiration from historic catalogues which showcase the artistic designs of local terracotta companies.

The commission is accompanied by a publication designed by the artist, bringing together a selection of works and processes relating to Lydia’s billboard artwork. This publication is to be launched in January 2021.

The publication takes inspiration from the local terracotta industry, from the Art and Treasures Industrial Exhibition of North Wales, held in Wrexham in 1876, and from trades within the Wrexham’s historic markets.

A further accompaniment for this project comes in the form of specially designed wrapping paper which is to be used by Tŷ Pawb’s market traders. The paper features illustrations of locally found terracotta mouldings by local artist Liam Stokes-Massey, aka Pencil Craftsman.

Lydia’s commission has involved a Wrexham walking tour, workshops and collaborations with Tŷ Pawb’s traders and the wider community.

Ynghyd â’r gwaith celf ar gyfer y ddau hysbysfwrdd modur tri llun ar Wal Pawb, mae Kevin wedi dylunio cywaith amlweddog i Dŷ Pawb fel rhan o’r comisiwn. Ar bob hysbysfwrdd maw triptych o batrymau cymhleth sy’n plethu â’i gilydd, ac mae cywaith Kevin hefyd yn cynnwys plannu gardd fyw ar y to â phlanhigion bwytadwy, cynhyrchu a gwerthu diod befriog drwy’r dydd, a’r Clwb Garddio (criw cymunedol o arddwyr sy’n cwrdd yn gyson). Caiff y ddiod befriog ei gwerthu mewn nifer cyfyngedig o gwpanau bapur y gellir eu troi’n gompost, wedi’u dylunio yn yr un arddull â’r hysbysfyrddau.

Mae agwedd chwareus Kevin at iaith yn sail ar gyfer arddull weledol a natur gysyniadol y gwaith. Gan gyfeirio at Wal Pawb fel ‘facade’ a hollti’r gair yn ddau, mae’r canlyniad ‘face – ade’ yn cyfleu’r syniad o rywbeth ffigurol a phefriog.

Er bod tu allan yr adeilad yn nodweddiadol o’r arddull ddinesig gyffredin, mae’n ddifyr gweld bod yr hen ‘Farchnad y Bobl’ a drowyd yn Dŷ Pawb ag wynebau sy’n debyg i ebychnodau mewn rhai o’r ffurfdeipiau mwyaf cyfarwydd yn y byd. Crëwyd llawer ohonynt, fel Comic Sans, ddechrau’r 1990au, oddeutu’r un pryd ag y codwyd yr adeilad gwreiddiol. Mae yno rywbeth idiosyncratig am y ffordd y mae Kevin yn defnyddio atalnodau fel hyn, gan greu dilyniant o ffurfiau enfawr a phethau tebyg i emoticons, yn dwyn ysbrydoliaeth yn uniongyrchol o wynebau’r adeilad.

Gan beri inni feddwl mewn cyd-destun cymdeithasol-economaidd ac ailystyried sut y gellid defnyddio Tŷ Pawb, mae face – ade yn rhoi amser a lle i bobl ddod at ei gilydd a meithrin syniadau wrth fwynhau diod braf newydd sy’n arbennig i Wrecsam (bydd y blas yn newid drwy’r amser drwy ddefnyddio gwahanol gynhwysion sy’n tyfu ar y to). Mae’r broses gynhyrchu annibynnol yn cael ei harwain gan y gymuned, ac yn annog ffyrdd mwy gwyrdd o feddwl am yr hyn rydyn ni’n ei yfed ac o ble mae’r cynnyrch yn dod, a bydd hefyd yn codi arian ar gyfer cynnal a chadw’r ardd ar y to.

Kevin Hunt
‘face – ade’

Comisiwn
Wal Pawb 2019

Graddiodd Kevin Hunt o Ysgol Celf a Dylunio Gogledd Cymru (a elwir bellach yn Ysgol y Celfyddydau Creadigol) ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.
Bellach yn byw nid nepell i ffwrdd yn Lerpwl, mae Kevin yn dal yn hoff o Wrecsam ac wedi creu nifer o brosiectau yn y dref ers iddo raddio, ond ei gomisiwn ar gyfer Wal Pawb fydd y cyflwyniad mwyaf o’i waith yng Nghymru hyd yn hyn. Mae’n ddarlithydd yn Ysgol Gelf Manceinion.

Katie Cuddon

Comisiwn
Wal Pawb 2018

Mae Katie Cuddon wedi’i lleoli yn Newcastle. Mae hi’n darlithio ym Mhrifysgol Newcastle. Mae ei gwaith wedi ei arddangos yn eang, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae ei harddangosfeydd diweddar yn cynnwys ‘Sticky Intimacy’, Chapter, Caerdydd (2016).
Roedd Katie yn Ysgolhaig Sainsbury mewn Cerflunwaith a Thynnu Llun yn yr Ysgol Brydeinig yn Rhufain, yr Eidal (2008-09) a’r’ Ganolfan BALTIC ar gyfer Celf Gyfoes, prosiect preswyl ar Ynys Eig (2017).

Cafodd Katie Cuddon ei dewis fel yr artist Wal Pawb cyntaf o gais agored yn 2017. 

Mae’r gwaith celf a grëwyd gan Katie ar gyfer Wal Pawb yn defnyddio delweddau, lliw a gwead i gyfeirio’r amrywiol grefftau a gweithgareddau’r farchnad. Mae hi wedi creu casgliad o doriadau o ddelweddau cysylltiedig â’r farchnad.   Cafodd y delweddau hyn eu creu drwy ymgynghori â’r masnachwyr a defnyddwyr y farchnad.   Mae’r delweddau hyn wedi eu gosod yn erbyn cefndiroedd gweadog a lliw. Roedd Katie wedi treulio cyfnod o chwe mis yn datblygu gwaith celf.   Yn ystod y cyfnod hwn roedd hefyd wedi cynnal cyfres o weithdai ac ymweliadau â stiwdio gyda phobl ifanc ac artistiaid lleol i helpu i hwyluso ei gwaith celf ac i gynorthwyo cyfranogwyr i ddatblygu eu gwaith celf eu hunain.

Wal Pawb yw comisiwn cyhoeddus mawr cyntaf Katie.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
X