Rhaglen Dysgu Tŷ Pawb


Bywlunio

Dosbarth heb diwtor a chyfle i ddysgu ac ymarfer sgiliau newydd gyda model byw.

 

Clwb Celf Dydd Sadwrn

Byddwch yn greadigol gydag amrywiaeth o wahanol weithgareddau bob dydd Sadwrn gydag artist i ehangu eich creadigrwydd a dysgu am sgiliau gwahanol mewn celf a chrefft.


Ymweliadau gan ysgolion

O ddechrau Ebrill rydym yn cynnal ein Rhaglen Ddysgu Ffurfiol i ysgolion. 

Mae’r rhaglen ymweliadau ysgolion yn agored i bob blwyddyn hyd at lefel cynradd ac uwchradd ac wedi’i deilwrio i CA1 i CA4.

Gallwn dderbyn hyd at tua 25 disgybl fesul ymweliad am gost o £2.50 y disgybl.  Mae hyn yn cynnwys holl ddeunydd ar gyfer gweithdy celf yn ein Hystafell Dysgu ac Ymgysylltu a thaith o amgylch ein harddangosfeydd. 

Bydd y daith a gweithgaredd celf yn cynnwys cysylltiadau ar draws y cwricwlwm a gellir ei wneud mor syml neu heriol ag sy’n addas i’ch grŵp arbennig chi.

Archebu yn hanfodol ar 01978 292093
neu e-bost oriel.learning@wrexham.gov.uk


Dosbarth meistr i oedolion