Amdanom

Mae Tŷ Pawb yn adnodd cymunedol diwylliannol, sy’n dod â’r celfyddydau a marchnadoedd ynghyd o fewn yr un ôl troed.

Mae’r cydfodolaeth hwn yn dathlu arwyddocâd marchnadoedd o fewn treftadaeth ddiwylliannol a hunaniaeth Wrecsam.

Mae Tŷ Pawb wedi’i leoli y tu mewn i hen farchnad dan do a maes parcio aml-lawr yng nghanol tref Wrecsam.

Wedi’i adeiladu’n wreiddiol yn 1990, fe ailagorodd yr adeilad fel Tŷ Pawb yn 2018 yn dilyn prosiect adnewyddu helaeth a gomisiynwyd gan Gyngor Wrecsam, a ddyluniwyd gan y penseiri o Lundain, Featherstone Young, gyda chyllid ychwanegol gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru.

Mae’r cyfleusterau newydd yn cynnwys oriel gradd 1, stiwdio Gofod Gwnuethurwr, gweithdai cymunedol hyblyg a mannau digwyddiadau – gan gynnwys ‘Lle Celf Defnyddiol’ a Sgwâr y Bobl – gofod perfformio, ystafelloedd cyfarfod, bar, cwrt bwyd a’n marchnad neuadd sy’n gartref i dros 30 o fusnesau lleol, annibynnol.

Ers hynny mae Tŷ Pawb wedi derbyn cydnabyddiaeth genedlaethol am ei gynnig amlweddog celfyddydol/marchnadoedd/cymunedol ac am ddull dychmygus y prosiect o roi pwrpas newydd i adeilad presennol.

Mae’r gwobrau’n cynnwys Medal Aur yr Eisteddfod am Bensaernïaeth (2019), Ôl-ffitio’r Flwyddyn y Architects Journal (2019) a’r Adeilad Diwylliannol Gorau o dan £5m (2019).

Rydym yn ystyried cynhwysiant yn ganolog i genhadaeth Tŷ Pawb wrth i ni anelu at groesawu pobl o bob cefndir i fwynhau a chymryd rhan yn y celfyddydau.

Mae ein rhaglen yn cael ei llywio gan ein hymwneud â mudiad rhyngwladol Arte Util, sy’n ystyried celf fel arf ar gyfer newid cymdeithasol.

Rydym yn cyflwyno rhaglen gyfoes o arddangosfeydd croesawgar a chynhwysol, prosiectau cymdeithasol a pherfformiad byw. Mae’r rhaglen yn pwysleisio sgiliau a chrefft, gan weithio gydag artistiaid newydd a sefydledig o bob cefndir.

Rydym yn cynnig gofod ar gyfer deialog ar bynciau gan gynnwys materion cymdeithasol a dinesig, yr amgylchedd, iechyd, hunaniaeth ddiwylliannol, cynaliadwyedd ac addysg.

Rydym yn credu y gall celf fod yn llawer mwy na rhywbeth i edrych arno neu wylio, credwn y gall celf fod yn arf ar gyfer newid cymdeithasol.

Rhan o’n gweledigaeth unigryw yw’r rhyngweithio rhwng y celfyddydau a marchnadoedd: rydym eisiau harneisio creadigrwydd cynhenid ​​masnachu yn y farchnad, gan archwilio’r hyn sy’n gyffredin rhwng yr hyn sy’n digwydd yn neuadd y farchnad a gwaith artistiaid Tŷ Pawb.

Enillydd y Fedal Aur am Bensaernïaeth 2019


Ôl-ffitio Gorau y Flwyddyn 2019

Adeilad Diwylliannol Gorau dan £5mSylw o’r Wasg


Museum of the Year 2022 – Meet our finalists
(Crëwyd proffil Tŷ Pawb ar gyfer Amgueddfa’r Flwyddyn y Gronfa Gelf)

Tŷ Pawb review – an art gallery that truly is everybody’s house
(Erthygl gan Rowan Williams yn The Guardian, 2018)

Something for everybody: Tŷ Pawb art gallery by Featherstone Young
(Proffil Tŷ Pawb o Architects ‘Journal, 2018)


Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
X