Cynlluniwch eich ymweliad

Oriau Agor Prif Adeilad Tŷ Pawb

ORIAU AGOR NADOLIG

Llun-Sadwrn:
9.30am-5pm

Oriau agor penwythnos y Pasg

Dydd Gwener y Groglith:
Masnachwyr dethol ar agor 10am-4pm

Oriel ar gau

Dydd Sadwrn:
Ar agor fel arfer

Dydd Sul:
Ar gau

Dydd Llun Gŵyl y Banc:
Masnachwyr dethol ar agor 10am-4pm
Oriel ar gau

Orielau

Llun-Sadwrn:
10am-4pm

Y Farchnad a’r Ardal Fwyd

Mae ein masnachwyr annibynnol yn gweithredu eu horiau busnes eu hunain, cysylltwch â busnesau yn uniongyrchol am fanylion

Maes parcio

Mae maes parcio aml-lawr Tŷ Pawb yn sownd i’n prif adeilad ac mae ganddo le i dros 300 o geir.


Mae mynediad lifft ar gael i bob llawr.

Oriau Agor Maes Parcio

Llun-Sadwrn
7am-10pm

Dydd Sul / Gwyliau Banc
7am-6pm

(oriau agor estynedig yn amodol ar ddigwyddiadau)

Maes Parcio ar gau: Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan, Dydd Mawrth 27 Rhagfyr, Dydd Calan a Dydd Llun 2 Ionawr.

Taliadau dyddiol y maes parcio

0–1 awr: £1
1–3 awr: £2.00
3+ awr: £3.00

Cyrraedd Tŷ Pawb

Cyfeiriad:
Stryt y Farchnad
Wrecsam
LL13 8BY

Ar droed: taith gerdded 5 munud o ganol tref Wrecsam. Llwybr gwastad, palmantog.

Bws: Taith Gerdded 10 munud o Orsaf Fysiau Wrecsam.

Trên: taith gerdded 15 munud o Wrecsam Cyffredinol a Wrecsam Canolog.

Car: Gweler uchod am wybodaeth maes parcio.

Cysylltwch â ni am ragor o fanylion – 01978 292144 neu e-bostiwch typawb@wrexham.gov.uk

Changing Places

Mae Cyfleusterau Changing Places ar gael yn Tŷ Pawb.

I gael mwy o wybodaeth am Changing Places, ewch i www.changing-places.org 

Mynediad

 • Mynediad di-ris i’n holl fynedfeydd.
 • Mynediad lifft i bob llawr, gan gynnwys pob lefel maes parcio.
 • Cyfleusterau toiled hygyrch.
 • Mae croeso i gŵn tywys, clyw a chymorth.

Teithiau

 

Rydym yn cynnig ystod o deithiau pwrpasol i ysgolion, myfyrwyr, sefydliadau, ac ati. Cysylltwch â ni am ragor o fanylion.


  Privacy Settings
  We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
  Youtube
  Consent to display content from - Youtube
  Vimeo
  Consent to display content from - Vimeo
  Google Maps
  Consent to display content from - Google