English

Cynlluniwch eich ymweliad

Oriau agor
maes parcio
Cyrraedd Tŷ Pawb
mynediad
teithiau

Oriau Agor Prif Adeilad Tŷ Pawb

Llun-Sadwrn
9.00am-5.30pm

Dydd Sul / Gwyliau Banc
10 am-4pm

(Oriau agor estynedig yn amodol ar ddigwyddiadau)

Orielau a Siop//Siop

Llun-Sadwrn
9.00am-5.30pm

Y Farchnad a’r Ardal Fwyd

Mae ein masnachwyr annibynnol yn gweithredu eu horiau busnes eu hunain, cysylltwch â busnesau yn uniongyrchol am fanylion

Maes parcio

Mae maes parcio aml-lawr Tŷ Pawb yn sownd i’n prif adeilad ac mae ganddo le i dros 300 o geir.


Mae mynediad lifft ar gael i bob llawr.

Oriau Agor Maes Parcio

Llun-Sadwrn
7am-10pm

Dydd Sul / Gwyliau Banc
7am-6pm

(oriau agor estynedig yn amodol ar ddigwyddiadau)

Taliadau dyddiol y maes parcio

0–1 awr: £1
1–3 awr: £1.80
3+ awr: £2.50

Cyrraedd Tŷ Pawb

Cyfeiriad:
Stryt y Farchnad
Wrecsam
LL13 8BY

Ar droed: taith gerdded 5 munud o ganol tref Wrecsam. Llwybr gwastad, palmantog.

Bws: Taith Gerdded 10 munud o Orsaf Fysiau Wrecsam.

Trên: taith gerdded 15 munud o Wrecsam Cyffredinol a Wrecsam Canolog.

Car: Gweler uchod am wybodaeth maes parcio.

Cysylltwch â ni am ragor o fanylion – 01978 292144 neu e-bostiwch typawb@wrexham.gov.uk

Changing Places

Mae Cyfleusterau Changing Places ar gael yn Tŷ Pawb.

I gael mwy o wybodaeth am Changing Places, ewch i www.changing-places.org 

Mynediad

  • Mynediad di-ris i’n holl fynedfeydd.
  • Mynediad lifft i bob llawr, gan gynnwys pob lefel maes parcio.
  • Cyfleusterau toiled hygyrch.
  • Mae croeso i gŵn tywys, clyw a chymorth.

Teithiau

 

Rydym yn cynnig ystod o deithiau pwrpasol i ysgolion, myfyrwyr, sefydliadau, ac ati. Cysylltwch â ni am ragor o fanylion.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
X