Bydd paentiadau a ffotograffau sy’n dathlu cefn gwlad Cymru yn cael eu cynnwys mewn dwy arddangosfa newydd, a fydd yn agor yn Tŷ Pawb ym mis Ebrill eleni.

Uplandscapes Clyde Holmes

Mae Uplandscapes Clyde Holmes yn arddangosfa o waith gan yr arlunydd tirluniau, Clyde Holmes (1940-2008).

Ganed Clyde yn Llundain ac astudiodd gelfyddyd gain yng Ngholeg Celf Hornsey ac Ysgol Gelf St Martin’s 1965-68.

Yn 1970 symudodd Clyde gyda’i deulu i fwthyn bugail anghysbell yng Nghapel Celyn, Frongoch, ger y Bala ym Mharc Cenedlaethol Eryri, lle bu’n byw am dros 30 mlynedd, yn peintio ac yn ysgrifennu barddoniaeth am y dirwedd o’i gwmpas.

Roedd gwaith Clyde yn ymddangos yn y gyfres ‘Visions of Snowdonia’, a adroddir gan Syr Anthony Hopkins.

Mae ei weithiau wedi cael eu harddangos yn eang yng Nghymru, Lloegr ac Ewrop yn ogystal ag mewn casgliadau cyhoeddus a phreifat yn y DU a thramor.

Bom Dia Cymru

Ochr yn ochr â gweithiau Clyde Holmes yn yr oriel bydd Bom Dia Cymru, arddangosfa o waith gan y ffotograffydd enwog Mohamed Hassan. Bydd hyn yn cynnwys rhai golygfeydd eiconig o bob rhan o Gymru, ynghyd â detholiad o ffotograffau a dynnwyd yn yr Aifft.

Mae Mohamed Hassan o Sir Benfro wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer nifer o wobrau a chystadlaethau ers graddio gyda gradd anrhydedd dosbarth 1af mewn Ffotograffiaeth o Ysgol Gelf Caerfyrddin yn 2016, ac mae gweithiau wedi cael sylw mewn lleoliadau mawreddog gan gynnwys Oriel Mission, Oriel Davies, y Waterfront National. Amgueddfa a’r Oriel Bortreadau Genedlaethol.

Bydd yr arddangosfa hon hefyd yn cynnwys ffotograffau a grëwyd ar y cyd ag aelodau o grŵp Bom Dia Cymru (rhan o Comunidade de Lingua Portuguesa CLPW CIC), sy’n cynnwys aelodau o gymuned alltud o Bortiwgal sy’n byw yn Wrecsam.

Yn ddiweddar, treuliodd y grŵp ddiwrnod yn tynnu lluniau o rai o leoliadau mwyaf eiconig gogledd Cymru gyda chefnogaeth Mohamed, gan gynnwys Llyn Tegid (Y Bala), Llangollen a Chapel Celyn. Bydd detholiad o’r ffotograffau hyn i’w gweld yn yr arddangosfa.

Arhosfan perffaith i dwristiaid sy’n ymweld â Wrecsam

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones: “Gyda diddordeb twristiaeth yn Wrecsam yn parhau i ffynnu a thymor y gwanwyn yn prysur agosáu, bydd y ddwy arddangosfa ganmoliaethus hyn wedi’u hamseru’n berffaith i ymwelwyr fwynhau dathliad o’r golygfeydd syfrdanol sydd gennym ar garreg ein drws.

Dywedodd yr Aelod Arweiniol gyda chyfrifoldeb am Tŷ Pawb, y Cynghorydd Hugh Jones: “Un o uchafbwyntiau’r arddangosfa fydd y lluniau a gynhyrchwyd gan grŵp Bom Dia Cymru Wrecsam ar eu taith o amgylch gogledd Cymru gyda chefnogaeth Mohamed a chydlynydd y grŵp o CLPW, Iolanda Viegas .

“Mae Bom Dia Cymru wedi bod yn rhan gyson o deulu Tŷ Pawb ers y cyfnod cloi yn 2021, pan ddosbarthwyd pecynnau celf i aelodau’r grŵp fel rhan o’r rhaglen Celfyddydau yn y Cartref. Ers hynny, mae’r grŵp wedi parhau i gyfarfod yn rheolaidd yn Tŷ Pawb, gan weithio ar brosiectau creadigol amrywiol.”

“Roedd taith y grŵp ar draws gogledd Cymru gyda Mohamed yn cynnwys ymweliad i dynnu lluniau o fynydd Arenig lle bu Clyde Holmes yn byw ac yn peintio ers dros 30 mlynedd, sy’n golygu ein bod wedi gallu asio’r ddwy arddangosfa a darparu profiad cofiadwy a phleserus i aelodau’r grŵp. ; enghraifft wych o’r cyd-greu bro sy’n ganolog i raglen gelfyddydol Tŷ Pawb. Byddwn yn annog unrhyw un sy’n ymweld â Wrecsam dros yr wythnosau nesaf i ddod i’r oriel a gweld y gweithiau celf gwych hyn yn agos.”

Mae Uplandscapes Clyde Holmes a Bom Dia Cymru yn agor o 13 Ebrill tan 22 Mehefin.

Cynhelir digwyddiad lansio cyhoeddus arbennig ar gyfer y ddwy arddangosfa ddydd Gwener 12 Ebrill, gan ddechrau am 5.30pm – mae croeso i bawb.

Ewch i’n tudalen arddangosfeydd am fanylion pellach.

Cynlluniwch eich ymweliad â Tŷ Pawb