English

Rydym yn falch iawn o gyflwyno Lorna Bates fel ein hartist preswyl newydd Gofod Gwneuthurwyr.

Mae’r Gofod Gwneuthurwyr yn stiwdio hygyrch wedi’i leoli drws nesaf i’n horielau lle gall artistiaid, gwneuthurwyr a dylunwyr o bob cefndir ddatblygu eu harferion gyda ffenestr ar y byd.

Lorna yw’r ail artist Gofod Gwneuthurwyr i ymuno â ni eleni, yn dilyn ymlaen o Georgia Nielson.

Busnes cychwynnol sy’n creu gorchuddion wal pwrpasol

Mae Lorna yn esbonio ychydig am ei harfer a’i chynlluniau ar gyfer y gofod: “Ar ôl cwblhau sawl cwrs busnes byr ar gyfer pobl greadigol, a redir gan Brifysgol Glyndwr, penderfynais gychwyn ar fusnes bach, gan wneud gorchuddion wal pwrpasol. Popeth o gydweithio â dylunwyr mewnol a phrosiectau adfer, i osodiadau celf unwaith yn unig ar amgylcheddau muriog. Deilliodd y syniad hwn o baentiadau papur wal unwaith ac am byth a wneuthum ychydig flynyddoedd yn ôl ar gyfer fy MA mewn Ymarfer Celf, (a gwblhawyd hefyd yn Glyndwr).

“Fel ymwelydd rheolaidd â Ty Pawb gwelais yr alwad am y cyfle hwn ar gyfryngau cymdeithasol a neidiais ar y cyfle ar unwaith. Roeddwn i mor gyffrous, wedi dal fy ngwynt ac roeddwn wrth fy modd yn cael fy newis fel un o’r gwneuthurwyr a ddewiswyd ar gyfer y cyfnod preswyl pedwar mis hwn yn y gofod hyfryd sydd wrth fynedfa flaen yr orielau a’r Lle Celf Defnyddiol newydd.

Cerddoriaeth, dawns, Radio 4 – a digon o de!

“Mae pawb wedi bod mor garedig a chymwynasgar ag yr wyf wedi sefydlu’r wythnos hon yn y Gofod Gwneuthurwyr. Rwyf wedi canolbwyntio ar ymgartrefu a’r wythnos nesaf bydd fy ffocws ar ddod yn gyffyrddus a gwneud i’r gofod deimlo fel fy stiwdio, felly mae’n debyg y byddaf yn cyflwyno rhywfaint o gerddoriaeth ysgogol a dawns o gwmpas ychydig neu wrando ar Radio 4 wrth yfed llawer o de.

‘Rwyf am ddangos y gall patrymau gael eu hysbrydoli gan unrhyw nifer o bethau “

“Dros yr ychydig fisoedd nesaf, rwy’n gobeithio canolbwyntio ar gorff o waith a ysbrydolwyd gan Eiddo Ymddiriedolaeth Genedlaethol Erddig. Roeddwn yn ddigon ffodus i gael mynediad, yn ystod fy MA, i’r casgliad hyfryd ac amrywiol o ddarnau a samplau papur wal a gedwir yn y casgliadau yno.

“Rwyf am ddangos y gall patrymau gael eu hysbrydoli gan unrhyw nifer o bethau, yn yr achos hwn mae fy ysbrydoliaeth yn lle mewn hanes yr wyf yn hoff iawn ohono, ond gall syniadau ddod o unrhyw le, o’ch hoff olygfa o ffenestr i’r patrwm ar ffrog eich mam o’r adeg pan oeddech chi’n fach. Bydd y cyfnod preswyl hwn yn rhoi cyfle i mi rannu fy hoffter o batrwm a gobeithio rhoi syniadau i bobl o sut y gallant ymgorffori patrymau neu wrthrychau neu liwiau cyfarwydd mewn motiffau, er enghraifft ar gyfer patrymau papur wal.

“Wedi’i wneud â llaw, nid oes rhaid i hyn fod yn broses ddrud, rwy’n defnyddio stensiliau, ond gellir defnyddio stribedi syml o gardbord i greu streipen, gan ddefnyddio paent cartref a rholer sbwng a hambwrdd rhad. Yr holl ddyluniadau wedi’u gwneud â llaw a gynhyrchwyd yn ystod y cyfnod preswyl hwn, rwy’n bwriadu datblygu’n ddigidol a chwblhau casgliad newydd o ddyluniadau patrwm wyneb a fydd ar gael i’w trwyddedu ac i’w gweld ar fy ngwefan: www.LornaBatesPattern.com ynghyd â’r tri chasgliad yr wyf eisoes wedi’u cwblhau eleni: Yn ôl at y Bwrdd Lluniadu, Morrisalia a Maisie.


‘Cyfle gwych i lansio fy musnes’

“Rwy’n gobeithio y bydd y cyfnod preswyl hwn yn rhoi cyfle gwych i lansio fy musnes a rhwydweithio gyda dylunwyr mewnol lleol a phobl sy’n cynnal prosiectau adfer, lle gallent fod eisiau cydweithredu i sicrhau dyluniadau newydd yn seiliedig ar bytiau o bapur, a geir o dan haenau papurau wal wedi’u gwisgo amser yng nghefn cypyrddau neu o dan risiau eu heiddo prosiect.

“Rwyf hefyd ar gael i’w gomisiynu gan unigolion sy’n hoff o’r syniad o ddyluniadau unwaith ac am byth wedi’u personoli sydd â phwrpas hy defnyddio patrymau, lliwiau, pynciau, heirlooms neu gadwolion sydd wir yn golygu rhywbeth i’r cleient comisiynu.

“Trwy ymgynghori’n rheolaidd, rwy’n cydweithredu â chleientiaid i greu dyluniad sydd nid yn unig yn unigryw ond hefyd yn etifeddiaeth i’w drysori.”


Am ddarganfod mwy am brosiect Lorna?

“Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy, edrychwch ar fy ngwefan neu galwch heibio i weld ataf yn The Maker Space, Tŷ Pawb, Wrecsam. Byddaf yn gweithio yno y rhan fwyaf o ddyddiau’r wythnos (a phenwythnosau ar gais), o hyn tan ddiwedd mis Tachwedd. Byddwn yn falch iawn o drafod unrhyw syniadau sydd gennych ar gyfer prosiectau addas a’ch dangos o amgylch y stiwdio. Os na allwch gyrraedd Tŷ Pawb gallwch gysylltu â mi trwy e-bost ar: LornaBatesArtist@gmail.com.

Byddwn yn rhannu mwy o luniau a newyddion o brosiect Lorna ar ein holl sianeli cyfryngau cymdeithasol dros yr ychydig fisoedd nesaf:

Ymunwch â’n rhestr bostio i gael yr holl newyddion yn syth i’ch mewnflwch.

Gallwch hefyd ein dilyn ar gyfryngau cymdeithasol:

Facebook
Twitter
Instagram