‘Daethant drwy’r siop anrhegion ar ôl plicio’r caead diogelwch yn ôl. O’r camerâu diogelwch a uwchraddiwyd yn ddiweddar (roedd yr hen rai wedi mynd yn hollol ddall ar ôl blynyddoedd o syllu ar waliau gwyn llachar), gallai’r Cyfarwyddwr weld bod y tresmaswyr wedi pori’r nwyddau am fyr dro cyn iddynt ddechrau malu pethau. Ysgydwodd ei phen yn dawel wrth i gatalogau arddangos mawr wedi’u lapio mewn ffilm cael eu taflu ar draws y siop, gan dorri i mewn i weithiau ar werth ar y silffoedd, anfon darnau ac ysgyrion o wydr cerameg a lliw ar draws y llawr.‘- Bedwyr Williams, ‘The Militia’.

Rydym yn gyffrous i wahodd cynulleidfaoedd i agoriad cyhoeddus ein harddangosfa nesaf, MILQUETOAST, o 10am ddydd Sadwrn 24 Gorffennaf.

Mae’r corff newydd mawr hwn o waith gan yr artist o Gymru, Bedwyr Williams, yn cwestiynu rôl y sefydliad celf yn y gymdeithas gyfoes. Mae gwaith cerflun, fideo, paentio a darlunio yn ymddangos yn yr arddangosfa.

Gan ddefnyddio’r amrywiaeth hon o gyfryngau, mae Williams yn creu parodïau o fotiffau pensaernïol fetishistaidd a hierarchaethau biwrocrataidd a briodolir yn y sector diwylliant.

I gyd-fynd â’r arddangosfa mae cyhoeddiad newydd o ymarfer darlunio adnabyddus ac arferol Williams, a ddyluniwyd gan Pagemasters a gyhoeddwyd gan Southwark Park Galleries.

Gwneir y cyhoeddiad hwn yn bosibl gan gefnogaeth hael Cyngor Celfyddydau Cymru trwy arian sy’n deillio o’r Loteri Genedlaethol.

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB.

‘Hyrwyddwr y celfyddydau yng Ngogledd Cymru’

Dywedodd Bedwyr Williams: “… nid ydych i fod i wneud gwaith amdan fod yn arlunydd ond ni allaf ei helpu. Rwy’n dal i ffeindio hi’n amgylchedd mor od. Yr ormodiaith, y perlewygon, y gwrthgilio, y camdanio. Y ffordd y mae artistiaid yn siarad â’i gilydd ac amdan ei gilydd ar-lein ac oddi ar-lein. Mae’r cyfan yn rhyfedd, a dim byd yn fy mhlentyndod a’m paratôdd ar gyfer bod o amgylch pobl fel hyn mewn adeiladau fel hyn.”

Dywedodd Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch, y Cynghorydd Hugh Jones:  “Mae Bedwyr Williams yn arlunydd o fri ac yn hyrwyddwr y celfyddydau yng Ngogledd Cymru. Bydd yr hiwmor yn ei waith yn dod ag ysgafnder mawr ei angen i fywydau ein cynulleidfaoedd ac rydym yn falch iawn o fod yn arddangos ei waith yn Wrecsam. ”

“MILQUETOAST fydd yr arddangosfa ysgubol sydd ei hangen ar ein cynulleidfaoedd yr haf hwn wrth i ni barhau i groesawu mwy o bobl yn ôl i’r orielau yn Tŷ Pawb.”

Mae MILQUETOAST yn arddangosfa deithiol Southwark Park Galleries mewn partneriaeth hefo Tŷ Pawb a Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth.

Cefnogir MILQUETOAST gan Cyngor Celfyddydau Cymru,  Colwinston Charitable Trust, The Paul and Louise Cooke Endowment, Cyngor Celfyddydau Lloegr, Cyngor Southwark, Omni Colour, Cyngor Wrecsam, Prifysgol Aberystwyth, Cyngor Ceredigion Ceredigionl a Theatrum Mundi.

Comisiynwyd y stori fer ‘The Militia’ gan Theatrum Mundi ar gyfer ‘Concrete and Ink: Storytelling and the Future and Architecture’, a gyhoeddwyd gan nai010 yn 2021.

Cynrychiolir Bedwyr Williams gan Southard Reid, Llundain

Bywgraffiad

Mae Bedwyr Williams yn byw ac yn gweithio yng Ngogledd Cymru. Mae arddangosfeydd unigol yn cynnwys ‘The Shape of Things to Come’, Fondazione Sandretto de Rebaudengo, Turin, ‘The Gulch’, The Curve, Canolfan Gelf Barbican, 2016 ‘The Starry Messenger’, Oriel Gelf Whitworth, Manceinion, 2015, ‘Echt’, Tramway , Glasgow, 2014 ‘My Bad’, Oriel Ikon, Birmingham, y DU. Mae arddangosfeydd grŵp diweddar yn cynnwys ‘Annwn’, Tŷ Pawb, Wrecsam, 2021; ‘Addasu i Oroesi: Nodiadau o’r Dyfodol’, Oriel Hayward, Llundain, 2018; ‘The Land We Live in – The Land We Left Behind’, Hauser a Wirth Somerset, 2018; ‘Stress Field’, Amgueddfa Gelf Hubei, China. Yn 2013 fe gynrychiolodd Gymru yn Biennale Fenis ac fe gyrhaeddodd restr fer Gwobr Artes Mundi yn 2016.