Mae pobl ifanc lleol wedi mynychu première o CHWARAE – y Ffilm!, ffilm y gwnaethant helpu i’w chynhyrchu, serennu a chyfarwyddo ynddi dros wyliau’r haf.

Cynhaliwyd y perfformiad cyntaf yn sinema’r Odeon yng Nghanolfan Siopa Dôl yr Eryrod yng nghanol dinas Wrecsam.

Gosodwyd “carped gwyrdd” ac ardal y wasg/ffotograffiaeth wrth y fynedfa i’r ystafell sgrinio i ychwanegu ychydig o glitz a hudoliaeth Hollywood at yr achlysur.

Cafodd CHWARAE – y Ffilm! ei chreu mewn arddangosfa arbennig o’r un enw, a gynhaliwyd yn Tŷ Pawb dros wyliau’r haf. Trawsnewidiwyd yr oriel yn set ffilm lle bu miloedd o blant yn gweithio ochr yn ochr ag artistiaid, gweithwyr chwarae, a gwneuthurwyr ffilm i archwilio chwarae yn Wrecsam.

CHWARAE – y Ffilm! yw gweledigaeth yr artist Rachael Clerke, a gomisiynwyd gan Tŷ Pawb gyda mewnbwn gan y gweithiwr chwarae Penny Wilson o Assemble Play.

Bu’r plant yn gweithio ochr yn ochr â’r artistiaid Ella Jones, Harold Offeh, Noemi Santos, Sarah Ryder, Jamila Walker a Rhi Moxon, gweithwyr chwarae lleol a 73 Degrees Films i greu ar y cyd ffilm epig sy’n archwilio chwarae yn Wrecsam.

Mae’r ffilm orffenedig yn cynnwys yr holl eiliadau gorau o 8 wythnos o ffilm. Fel y gallech ddisgwyl gyda’r plant wrth y llyw, cafwyd digon o eiliadau gwyllt a rhyfeddol, gan gynnwys chwilio am “ddyn Colomennod “Pigeon Man”, anturiaethau gofod ac ymosodiad zombie – yn amlwg!

‘Chwarae yw diwylliant plant’

Dywedodd Rachael Clerke: “Mae wedi bod yn gymaint o anrhydedd gweithio mor agos gyda phlant gwyllt, doniol, dyfeisgar Wrecsam ar CHWARAE – y Ffilm! Gwnaethant yr oriel yn rhai eu hunain dros yr haf ac mae’r ffilm yn adlewyrchu hyn yn hyfryd.

“Rwyf mor ddiolchgar i’r tîm yn Tŷ Pawb, yr holl artistiaid a gomisiynwyd, y gweithwyr chwarae anhygoel y buom yn cydweithio â nhw a 73 Degrees Films am ddod â’r cyfan at ei gilydd. Mae chwarae yn ddiwylliant plant, ac mae’n teimlo’n bwysicach nag erioed i gadw lle ar gyfer hyn. Ni allaf feddwl am le gwell i wneud hynny na Wrecsam.”

Dywedodd yr Aelod Arweiniol gyda chyfrifoldeb dros Tŷ Pawb, y Cynghorydd Hugh Jones: “Mae hwn wedi bod yn achlysur gwych, i blant lleol allu gwylio ffilm y gwnaethon nhw helpu i’w chreu, i fyny ar y sgrin fawr lle maen nhw fel arfer yn gwylio eu holl hoff ffilmiau.

“Mae archwilio buddion chwarae a chreadigrwydd mewn plant yn rhywbeth y mae Wrecsam wedi dod yn enwog amdano. Mae’r prosiect i greu’r ffilm hon yn arddangos hyn yn berffaith, gydag artistiaid, gweithwyr chwarae, a phobl greadigol yn dod ynghyd yn Tŷ Pawb i greu rhywbeth sy’n dal egni a dychymyg ysbrydoledig y plant lleol a gymerodd ran yn berffaith. Llongyfarchiadau i’r tîm sydd wedi gweithio mor galed i gynhyrchu’r arddangosfa dros y flwyddyn ddiwethaf.”

Bydd CHWARAE – y Ffilm! ar gael i’w gwylio, yn llawn, ar ein sianel YouTube yn fuan iawn. Ymunwch â’n rhestr bostio i gael diweddariadau yn syth i’ch mewnflwch.