Mae busnesau lleol a thîm Chwarae Cyngor Wrecsam wedi cael sylw mewn arddangosfa fawr newydd, a drefnwyd gyda Tŷ Pawb ar gyfer Arddangosfa Ryngwladol Manceinion yr haf hwn.

Mae gan bump ar hugain o fasnachwyr marchnad o farchnad a chwrt bwyd Tŷ Pawb gynhyrchion yn cael eu harddangos yn Economics the Blockbuster: It’s not Business as Usual, arddangosfa arloesol sy’n archwilio economeg trwy gelf gyfoes i ddod o hyd i ffyrdd newydd o lunio byd tecach.

Cynhelir yr arddangosfa yn y Whitworth, cyn-enillydd Amgueddfa’r Flwyddyn y Gronfa Gelf, sydd wedi’i lleoli yng nghanol dinas Manceinion.

Cyflwynir enghreifftiau o nwyddau pob masnachwr ar silffoedd a adeiladwyd yn arbennig y tu mewn i osodiad Tŷ Pawb yn y Whitworth. Gall ymwelwyr gysylltu â’r masnachwyr yn uniongyrchol, y tu mewn i siop Whitworth’s neu flasu rhai o’r gwasanaethau yn ystod digwyddiadau yn y Whitworth yn ystod yr haf.

Yn ystod y sioe bydd gweithwyr chwarae lleol i Wrecsam yn cael eu gwahodd i gynnal ‘diwrnodau chwarae’ yn y Whitworth fel rhan o’u rhaglen amser chwarae.

Mae hyn i’r cydweithio rhwng y ddwy oriel, ac i gydnabod polisi pwysig Cymru ar Ddyletswydd Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae i ymgysylltu â chwarae fel rhan allweddol o fywydau pobl ifanc.

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB.

Arddangosfa yn amlygu ‘unigrywiaeth’ Tŷ Pawb

Roedd y gwahoddiad gan drefnwyr yr arddangosfa i Dŷ Pawb i dynnu sylw at ei natur unigryw fel canolfan gyfun o fannau chwarae, marchnad, oriel gelf, neuadd fwyd a gardd.

Mewn ffilm newydd a gomisiynwyd ar gyfer yr arddangosfa mae gweithiwr chwarae Jay yn amlygu bod “Tŷ Pawb yn lle i rieni a phlant, i werthwyr a defnyddwyr, i ymlacio a gweithio”.

Dywedodd yr Aelod Arweiniol â chyfrifoldeb dros Tŷ Pawb, y Cynghorydd Hugh Jones: “Mae gweld ein busnesau a’n gweithwyr chwarae lleol yn cael eu dathlu mewn gŵyl mor fawreddog, sydd i’w gweld gan filoedd o ymwelwyr dros yr haf, yn wirioneddol bwysig i Tŷ Pawb. ac arddangosfa syfrdanol i farchnadoedd a threftadaeth gwaith chwarae Wrecsam.

“Mae ethos Tŷ Pawb o ddod â’r celfyddydau, marchnadoedd a chymunedau ynghyd mewn un ôl troed, yn parhau i dderbyn diddordeb cenedlaethol enfawr fel model ysbrydoledig ac arloesol ar gyfer lleoliad diwylliannol. Mae’r arddangosfa hon yn enghraifft bellach o broffil uchel Tŷ Pawb yn genedlaethol ac yn rhyngwladol ac mae’n deyrnged i bawb sy’n ymwneud â Tŷ Pawb ac yn hwb i’n holl bartneriaid.”

“Mae’r cysylltiadau rydyn ni wedi’u gwneud eisoes yn dod â chyfleoedd newydd”
Dywedodd masnachwr Tŷ Pawb, Simon Morris (The Personal Present People): “Am ychydig ddyddiau anhygoel! Mae cael arddangos ein heitemau ni yn oriel fyd-enwog Whitworth, i gerdded heibio gweithiau LS Lowry a Lucian Freud i gyrraedd yr oriel lle maen nhw’n arddangos ein stwff yn swreal a dweud y gwir. Mae wedi bod yn brofiad mor dda, mae staff Whitworth yn bobl wych, gefnogol, meddylgar, mae’r holl brofiad wedi gwneud i mi sylweddoli pa mor unigryw yw lle mae pobl eraill yn gweld Tŷ Pawb. Mae’r cysylltiadau rydyn ni wedi’u gwneud eisoes yn dod â chyfleoedd newydd ac rydw i’n teimlo mai megis dechrau yw hynny.”

Dywedodd Poppy Bowers, Pennaeth Dros Dro Arddangosfeydd, Whitworth: “Mae cydweithio â Tŷ Pawb ar yr arddangosfa hon wedi bod yn brofiad ysbrydoledig i ddwy oriel sy’n archwilio sut y gall celf fod yn ddefnyddiol. Mae wedi bod yn llawn cynhesrwydd, hiwmor a haelioni. Rydym yn gyffrous i gynulleidfaoedd Manceinion i brofi’r cynnyrch sydd ar gael gan Tŷ Pawb yn ogystal â dulliau newydd o chwarae, celfyddyd a gwneud busnes.”

Darganfyddwch fwy am yr arddangosfa yma