Ie, rydych chi’n darllen hynny’n gywir!

Diolch i gefnogaeth gan Haf o Hwyl a Chyngor Chelfyddydau Cymru, rydym yn gallu rhedeg rhaglen gwyliau haf arbennig eleni yn hollol rhad ac am ddim!

Mae Haf o Hwyl Llywodraeth Cymru yn gynllun i gefnogi lles cymdeithasol, emosiynol, corfforol a meddyliol plant a phobl ifanc.

Diolch yn arbennig hefyd i Dîm Chwarae Wrecsam am eu cefnogaeth. Gallwch ddilyn y Tîm Chwarae ar facebook a twitter.

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB.

Eich canllaw gwyliau haf llawn.

Mae gennym rywbeth bob dydd ar gyfer pob oedran gan gynnwys ffilmiau, crefftau, comics, adeiladu ffau a hyd yn oed rhywfaint o arddio!

Mae’r holl weithgareddau am ddim – does dim angen archebu, dim ond troi i fyny. Mae lleoedd yn gyfyngedig i gyrraedd yn gynnar os gwelwch yn dda er mwyn osgoi cael eich siomi.

DyddiadAmserGweithgareddDisgrifiadManylion
Dydd Sadwrn 17eg o Orffennaf10yb-11ybCrefftau JyncAdeiladwch rywbeth o’ch dychymig gyda dewis eang o ddeunyddiau crefft / ailgylchadwy!Addas ar gyfer oedrannau 4 a throsodd.Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.
Dydd Llun 19eg o Orffennaf10yb – 12ypSesiwn ChwaraeSesiynau a gefnogir gan Weithwyr Chwarae yn ein Hardal Celf Ddefnyddiol newydd – wedi’i gyfarparu ar gyfer adeiladu ffau, darlunio ar waliau a rhannau chwarae rhydd dychmygus.Rydym yn gwahodd oedolion i aros ond does dim rhaid.
Dydd Mawrth 20fed Orffennaf.10yb – 3ypCreadau Animeiddio!(Oedrannau 7-11)Rhan o’r rhaglen arddangosfa Milquetoast.Creu cymeriadau zany claymotion eich hun gan ddefnyddio meddalwedd digidol. Danfonir gan animeiddiwr Livi Willmore.Addas ar gyfer oedrannau 7 i 11.Mae yna groeso i rieni/gofalwyr ond does dim rhaid iddynt aros.Dewch a phecyn cinio os ydych yn dod heb rhiant/gofalwr.Wrth archebu tocyn gadewch inni wybod os ydych am ddod a ‘tablet’ eich hun neu os oes angen defnyddio un Tŷ Pawb.
Dydd Mercher 21ain o Orffennaf2ypClwb Ffilm Deuluol:Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018)Amser rhedeg 117 munudArdystiad: PG
Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.
Dydd Iau 22ain o Orffennaf1yp – 2ypClwb Comics (Oedrannau 7-11)Creu comics eich hun gydag arlunydd archarwr proffiesynol Neil Edwards.Addas ar gyfer oedrannau 7 i 11.Mae yna groeso i rieni/gofalwyr ond does dim rhaid iddynt aros.
3yp – 4ypClwb Comics (Oedrannau 12-16)Creu comics eich hun gydag arlunydd archarwr proffiesynol Neil Edwards.Addas ar gyfer oedrannau 12 i 16.Mae yna groeso i rieni/gofalwyr ond does dim rhaid iddynt aros.
Dydd Gwener 23ain o Orffennaf10yp – 11ypGardd glöyn byw: Glöyn Byw PrydferthCreu daliwr haul i fynd adre! Gwisgwch hen ddillad!Addas ar gyfer bob oed.Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.
2yp – 4ypEginblanhigion: Gwesty Chwilen Carton
Gwnewch gwesty chwilen eich hun I gefnogi’r bywyd gwyllt bach yn eich gardd!Gwisgwch hen ddillad!Dewch a carton sudd neu llefrith o adre os oes gennych un.Addas ar gyfer oedrannau 4 a throsodd.Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.
Dydd Sadwrn 24ain  o Orffennaf10yb – 11ybCrefftau JyncAdeiladwch rywbeth o’ch dychymig gyda dewis eang o ddeunyddiau crefft / ailgylchadwy!Addas ar gyfer oedrannau 4 a throsodd.Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.
Dydd Llun 26ain o Orffennaf10yb – 12ybSesiwn ChwaraeSesiynau a gefnogir gan Weithwyr Chwarae yn ein Hardal Celf Ddefnyddiol newydd – wedi’i gyfarparu ar gyfer adeiladu ffau, darlunio ar waliau a rhannau chwarae rhydd dychmygus.Rydym yn gwahodd oedolion i aros ond does dim rhaid.
Dydd Mawrth 27ain o Orffennaf10yb – 3ypDyluniwch Adeiladau eich hun (Oedrannau 10 – 16) Rhan o’r rhaglen arddangosfa Milquetoast.Dysgwch sut i gastio cerflun pensaernïol 3D wedi’i ysbrydoli gan yr arddangosfa Milquetoast gan Bedwyr Williams. Danfonir gan artist Paul Eastwood.Mae croeso i gyfranogiad yn Gymraeg neu Saesneg.Dewch a phecyn cinio os ydych yn cael eich gollwng ffwrdd.Addas i oedrannau 10-16.Sesiwn gollwng.
Dydd Mercher 28ain o Orffennaf2ypClwb Ffilm Deuluol:Dora and The Lost City Of Gold (2019)Amser rhedeg: 102 munud Ardystiad: PG
Rhaid archebu lle.Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.
Dydd Iau 29fed o Orffennaf1yp – 2ypClwb Comics (Oedrannau 7-11)Creu comics eich hun gydag arlunydd archarwr proffesiynol Neil Edwards.Addas ar gyfer oedrannau 7 i 11.Mae yna groeso i rieni/gofalwyr ond does dim rhaid iddynt aros.
3yp – 4ypClwb Comics (Oedrannau 12-16)Creu comics eich hun gydag arlunydd archarwr proffiesynol Neil Edwards.Addas ar gyfer oedrannau 12 i 16.Mae yna groeso i rieni/gofalwyr ond does dim rhaid iddynt aros.
Dydd Gwener 30ain o Orffennaf10yb -11ybGardd Papur: Gwenyn BywiogCreu addurn gwenyn bywiog i fynd adre!Gwisgwch hen ddillad!Addas ar gyfer bob oed.Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.
2yp – 4ypEginblanhigion: Potyn Planhigyn  Tŷ AderynAdeiladwch ac addurnwch tŷ aderyn o botyn planhigyn terracotta i greu nyth i adar!Gwisgwch hen ddillad!Addas ar gyfer oedrannau 4 a throsodd.Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.
Dydd Sadwrn 31ain o Orffennaf10yb – 11ybCrefftau JyncAdeiladwch rywbeth o’ch dychymig gyda dewis eang o ddeunyddiau crefft / ailgylchadwy!Addas ar gyfer oedrannau 4 a throsodd.Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.
Dydd Llun 2il o Awst.10yb – 12ypSesiwn ChwaraeSesiynau a gefnogir gan Weithwyr Chwarae yn ein Hardal Celf Defnyddiol newydd – wedi’i gyfarparu ar gyfer adeiladu ffau, darlunio ar waliau a rhannau chwarae rhydd dychmygus.Rydym yn gwahodd oedolion i aros ond does dim rhaid.
Dydd Mawrth 3ydd o Awst10yb – 3ypCreadau Animeiddio!(Oedrannau 12-16)Rhan o’r rhaglen arddangosfa Milquetoast.Creu cymeriadau zany claymotion eich hun gan ddefnyddio meddalwedd digidol. Danfonir gan animeiddiwr Livi Willmore.Addas ar gyfer oedrannau 12 i 16.Mae yna groeso i rieni/gofalwyr ond does dim rhaid iddynt aros.Dewch a phecyn cinio os ydych yn dod heb rhiant/gofalwr.Wrth archebu tocyn gadewch inni wybod os ydych am ddod a ‘tablet’ eich hun neu os oes angen defnyddio un Tŷ Pawb.
Dydd Mercher 4ydd o Awst2ypClwb Ffilm DeuluolThe Iron Giant (1999)Amser rhedeg: 86 munud Ardystiad: PGRhaid archebu lle.
Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.
Dydd Iau 5ed o Awst1yp – 2ypClwb Comics (Oedrannau 7-11)Creuwch comics eich hun gydag arlunydd archarwr proffiesynol Neil Edwards.Addas ar gyfer oedrannau 7 i 11.
3yp – 4ypClwb Comics (Oedrannau 12-16)Creuwch comics eich hun gydag arlunydd archarwr proffiesynol Neil Edwards.Addas ar gyfer oedrannau 12 i 16.
Dydd Gwener 6ed o Awst 10yb – 11yb Gardd Papur: Blodau Haul Cyfryngau CymysgPa mor dal allwch gwneud eich blodyn haul papur?Addas ar gyfer bob oed.Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.
2yp – 4ypEginblanhigion: Gardd MiniCreuwch byd gardd fach i gadw.Rhaid archebu lle.Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.Creuwch byd gardd fach i gadw.Rhaid archebu lle.Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.
Dydd Sadwrn 7fed o Awst.10yb – 11ybCrefftau JyncAdeiladwch rywbeth o’ch dychymig gyda dewis eang o ddeunyddiau crefft / ailgylchadwy!Addas ar gyfer oedrannau 4 a throsodd.Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.
Dydd Llun 9fed o Awst10yb – 12ypSesiwn ChwaraeSesiynau a gefnogir gan Weithwyr Chwarae yn ein Hardal Celf Defnyddiol newydd – wedi’i gyfarparu ar gyfer adeiladu ffau, darlunio ar waliau a rhannau chwarae rhydd dychmygus. Rydym yn gwahodd oedolion i aros ond does dim rhaid.
Dydd Mawrth 10fed o Awst1yp – 2.30ypArtistiaid Gweithredu! (Oedrannau 7-11)Rhan o’r rhaglen arddangosfa Milquetoast.Dyluniwch cymeriad creadigol a creu banneri gyda artist Jamila Walker. Rhowch gynnig ar gweithgareddau arlunio gan greu hysbyslen i brotestio yn erbyn gwaith cartref, bwlis neu prin bynnag sy’n bwysig i chi!
Addas ar gyfer oedrannau 7-11.Sesiwn gollwng.
3yp – 4.30yp Artistiaid Gweithredu! (Oedrannau 12-16)Rhan o’r rhaglen arddangosfa Milquetoast.Dyluniwch cymeriad creadigol a creu banneri gyda artist Jamila Walker. Dysgwch dechnegau arlunio a creu wedi’i ysbrydoli gan y gwaith yn arddangosfa Bedwyr Williams’ Milquetoast.Addas ar gyfer oedrannau 12-16.Sesiwn gollwng.
Dydd Mercher 11eg o Awst2ypClwb Ffilm DeuluolNight at the Museum (2006)Amser rhedeg: 104 munudArdystiad: PG
Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.
Dydd Iau 12fed o Awst1yp – 2ypClwb Comics (Oedrannau 7-11)Creu comics eich hun gydag arlunydd archarwr proffiesynol Neil Edwards.Addas ar gyfer oedrannau 7 i 11.
3yp – 4ypClwb Comics (Oedrannau 12-16)Creu comics eich hun gydag arlunydd archarwr proffiesynol Neil Edwards.Addas ar gyfer oedrannau 12-16.
Dydd Gwener 13eg o Awst10yb – 11ybGardd Papur: Malwod TroellogCreu ffrindiau malwod troellog i fynd adre.Addas ar gyfer bob oed.Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.
2yp -4ypEginblanhigion: Bwydwr AdarAdeiladwch cymal bwyd cyflym ar gyfer y adar yn eich gardd!Gwisgwch hen ddillad!Dewch a carton sudd neu llefrith o adre os oes gennych un.Addas ar gyfer oedrannau 4 a throsodd.Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.
Dydd Sawdwrn 14eg o Awst10yb – 11ybCrefftau JyncAdeiladwch rywbeth o’ch dychymig gyda dewis eang o ddeunyddiau crefft / ailgylchadwy!Adeiladwch rywbeth o’ch dychymig gyda dewis eang o ddeunyddiau crefft ac ailgylchadwy!Rhaid archebu lle.Addas ar gyfer oedrannau 4 a throsodd.Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.
Dydd Llun 16ed o Awst 10yb – 12ypSesiwn ChwaraeSesiynau a gefnogir gan Weithwyr Chwarae yn ein Hardal Celf Defnyddiol newydd – wedi’i gyfarparu ar gyfer adeiladu ffau, darlunio ar waliau a rhannau chwarae rhydd dychmygus.Rydym yn gwahodd oedolion i aros ond does dim rhaid.
Dydd Mawrth 17eg o Awst1yp – 2.30ypArtistiaid Gweithredu! (Oedrannau 7-11)Rhan o’r rhaglen arddangosfa Milquetoast.Dyluniwch cymeriad creadigol a creu banneri gyda artist Jamila Walker. Rhowch gynnig ar gweithgareddau arlunio gan greu hysbyslen i brotestio yn erbyn gwaith cartref, bwlis neu prin bynnag sy’n bwysig i chi!
Addas ar gyfer oedrannau 7-11.Sesiwn gollwng.
3yp – 4.30ypArtistiaid Gweithredu! (Oedrannau 12-16)Rhan o’r rhaglen arddangosfa Milquetoast..Dyluniwch cymeriad creadigol a creu banneri gyda artist Jamila Walker. Dysgwch dechnegau arlunio a creu wedi’i ysbrydoli gan y gwaith yn arddangosfa Bedwyr Williams’ Milquetoast.Addas ar gyfer oedrannau 12-16.Sesiwn gollwng.
Dydd Mercher 18fed o Awst2ypClwb Ffilm Deuluol The Little Mermaid (1989)Amser rhedeg: 83 munudArdystiad: URhaid archebu lle.
Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.
Dydd Iau 19eg o Awst1yp – 2ypClwb Comics (Oedrannau 7-11)Creu comics eich hun gydag arlunydd archarwr proffiesynol Neil Edwards.Rhaid archebu lle.Addas ar gyfer oedrannau 7 i 11.
3yp – 4ypClwb Comics (Oedrannau 12-16)Creu comics eich hun gydag arlunydd archarwr proffiesynol Neil Edwards.Addas ar gyfer oedrannau 12-16.
Dydd Gwener 20fed o Awst10yb – 11ybGardd Papur: Symudion EnfysCreu symudyn enfys ar gyfer eich ffenest!Addas ar gyfer bob oed.Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.
2yp – 4ypEginblanhigion: Cyfnodolyn Natur Creu llyfr cyfnodolyn natur i dogfeni’r byd natur.Rhaid archebu lle.
Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.
Dydd Sadwrn 21ain o Awst10yp – 11ypCrefftau JyncAdeiladwch rywbeth o’ch dychymig gyda dewis eang o ddeunyddiau crefft / ailgylchadwy!Addas ar gyfer oedrannau 4 a throsodd.Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.
Dydd Llun 23ain o Awst10yb -12ypSesiwn ChwaraeSesiynau a gefnogir gan Weithwyr Chwarae yn ein Hardal Celf Defnyddiol newydd – wedi’i gyfarparu ar gyfer adeiladu ffau, darlunio ar waliau a rhannau chwarae rhydd dychmygus.Rydym yn gwahodd oedolion i aros ond does dim rhaid.
Dydd Mercher 25ain o Awst2ypClwb Ffilm Teuluol Treasure Planet (2002)Amser rhedeg: 92Ardystiad: URhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.
Dydd Iau 26ain o Awst1yp – 2ypClwb Comics (Oedrannau 7-11)Creu comics eich hun gydag arlunydd archarwr proffiesynol Neil Edwards.Addas ar gyfer oedrannau 7 i 11.
3yp – 4ypClwb Comics (Oedrannau 12-16)Creu comics eich hun gydag arlunydd archarwr proffiesynol Neil Edwards.Addas ar gyfer oedrannau 12-16.
Dydd Gwener 27ain o Awst10yb – 11ybGardd Papur : Coron NaturCreu penwisg o deunyddiau chrefft / naturiol. Gwisgwch ddillad hen! Rhaid archebu lle. Addas ar gyfer bob oed.Creu penwisg o deunyddiau chrefft a naturiol. Gwisgwch ddillad hen! Rhaid archebu lle. Addas ar gyfer bob oed.Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.
2yb – 4ybEginblanhigion: Cymeriadau Pen Glaswellt Creu cymeriadau mympwyol sydd yn tyfu gwallt glaswellt I chi steilio!Gwisgwch ddillad hen! Addas ar gyfer plant 6 a throsodd.  Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.
Dydd Sadwrn 28ain o Awst10yb – 11ybCrefftau JyncAdeiladwch rywbeth o’ch dychymig gyda dewis eang o ddeunyddiau crefft / ailgylchadwy!Addas ar gyfer oedrannau 4 a throsodd.Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn
Dydd Llun 30ain o Awst10yb – 12yp Sesiwn ChwaraeSesiynau a gefnogir gan Weithwyr Chwarae yn ein Hardal Celf Defnyddiol newydd – wedi’i gyfarparu ar gyfer adeiladu ffau, darlunio ar waliau a rhannau chwarae rhydd dychmygus.Rydym yn gwahodd oedolion i aros ond does dim rhaid.