Efallai y bod Tŷ Pawb ar gau yr hanner tymor hwn ond nid yw hynny’n mynd i’n hatal rhag rhoi tomenni o weithgareddau cyffrous am ddim i chi roi cynnig arnyn nhw o gartref!

O argraffu llysiau i baneri a chwilod mewn poteli, mae yna weithgaredd gwahanol i roi cynnig arno bob dydd yn ystod hanner tymor 🙂

Hefyd gallwch lawrlwytho ein pecyn gweithgaredd teulu i’ch helpu chi i fwynhau ein taith oriel rithiol newydd sbon!

Ewch i’n tudalen gweithgaredd hanner tymor i lawrlwytho’r gweithgareddau.

Dilynwch Tŷ Pawb ar:
Facebook
Twitter
Instagram

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb