15-17 oed ac yn caru celf?

Gweithio ochr yn ochr ag artistiaid a dylunwyr proffesiynol, gwella eich creadigrwydd, dysgu sgiliau newydd a arbrofi gyda deunyddiau mewn amgylchedd â chymorth.

Cost – £38 (lleoedd wedi’u hariannu ar gael)

Mae’r pris yn cynnwys pob un o’r chwe dosbarth meistr, eich Pecyn deunyddiau celf eich hun, a’ch gwaith yn rhan
o’r Arddangosfa Portffolio a thaith i Oriel Mostyn yn Llandudno.

Dyddiadau:
Dydd Sadwrn Mawrth 18fed
Dydd Sadwrn Mawrth 25ain
Dydd Sadwrn 1af Ebrill
Dydd Sadwrn Ebrill 8fed
Dydd Sadwrn Ebrill 15fed
Dydd Sadwrn Ebrill 22ain

Bydd y sesiynau rhwng 10am a 3pm

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch: beverley.jepson@glyndwr.ac.uk