Ty Pawb (fireworks).jpg

Marchnadoedd | Cymuned | Celfyddydau

 

Croeso

Mae Tŷ Pawb yn adnodd cymunedol diwylliannol sydd yn dod â'r celfyddydau a’r marchnadoedd ynghyd yn yr un lle. Mae’r cydfodoli hwn yn dathlu arwyddocâd marchnadoedd yn nhreftadaeth a hunaniaeth ddiwylliannol Wrecsam.

Mae’r datblygiad yn ofod newydd ar gyfer deialog o gylch pynciau sy’n cynnwys materion cymdeithasol a dinesig, yr amgylchedd, iechyd, hunaniaeth ddiwylliannol, cynaliadwyedd ac addysg.

Byddwn yn cyflwyno rhaglen gyfoes o arddangosfeydd cynhwysol a chroesawgar, prosiectau sy’n ymgysylltu’n gymdeithasol a pherfformiadau byw. Bydd y rhaglen yn pwysleisio sgiliau a chrefftau, gweithio gydag artistiaid sy’n datblygu a rhai sefydledig o bob cefndir.


 
 


Edrychwch ar ein tudalen facebook am fwy o wybodaeth am ein holl ddigwyddiadau.

Cadwch y wybodaeth ddiweddaraf - tanysgrifiwch am ddiweddariadau gan Tŷ Pawb

I ddarganfod mwy am unrhyw un o'n digwyddiadau cysylltwch â ni ar 01978 292144 neu e-bostiwch: typawb@wrexham.gov.uk

 

 

darkblue_banner_02.png

Cysylltwch

Enw *
Enw

Rhif Ffôn/Tel: 01978 292 144