darkblue_banner_01.png

Marchnadoedd | Cymuned | Celfyddydau

 

 

Croeso

Mae Tŷ Pawb yn adnodd cymunedol diwylliannol sydd yn dod â'r celfyddydau a’r marchnadoedd ynghyd yn yr un lle. Mae’r cydfodoli hwn yn dathlu arwyddocâd marchnadoedd yn nhreftadaeth a hunaniaeth ddiwylliannol Wrecsam.

Mae’r datblygiad yn ofod newydd ar gyfer deialog o gylch pynciau sy’n cynnwys materion cymdeithasol a dinesig, yr amgylchedd, iechyd, hunaniaeth ddiwylliannol, cynaliadwyedd ac addysg.

Byddwn yn cyflwyno rhaglen gyfoes o arddangosfeydd cynhwysol a chroesawgar, prosiectau sy’n ymgysylltu’n gymdeithasol a pherfformiadau byw. Bydd y rhaglen yn pwysleisio sgiliau a chrefftau, gweithio gydag artistiaid sy’n datblygu a rhai sefydledig o bob cefndir.

 

Digwyddiadau Yr Wythnos Hon

Dydd Llun

Gemau Cwpan y Byd ar y sgrin fawr

1pm Sweden v De Korea

4pm Gwlad Belg v Panama

7pm Tunisia v Lloegr

 

Dydd Mawrth

Gemau Cwpan y Byd ar y sgrin fawr

1pm Colombia v Japan

4pm Gwlad Pwyl v Senegal

 

Dydd Mercher

Gemau Cwpan y Byd ar y sgrin fawr

1pm Portiwgal v Morocco

4pm Uruguay v Saudi Arabia

7pm Iran v Sbaen (I'w gadarnhau)

 
Dydd Iau

Dydd Iau Pawb (Cymuned Dydd Iau)

9.30am-11.15am Plant Bach (Gofod Perfformiad)

1pm-2pm Drawing Mindfulness (Oriel 1)

1pm-3pm Men's Sheds

1pm-3pm Gweithgareddau arlunio (Oriel 2)

4pm-5pm Dawns Iau (Lle Perfformiad)

 
Clwb Zine

5.00pm-6.30pm Gwnewch eich cylchgronau a'ch comics eich hun

 
Mewn Sgwrs

6pm-8pm Ymunwch â ni am ddigwyddiad Anffurfiol Mewn Sgwrs, gan adlewyrchu ar breswylfa Tim Pugh yn Nhŷ Pawb fel rhan o'r arddangosfa agoriadol 'Is This Planet Earth?'

 
Gemau Cwpan y Byd ar y sgrin fawr

1pm Denmarc v Awstralia

4pm Ffrainc v Peru

7pm Yr Ariannin v Croatia (I'w gadarnhau)

 
Dydd Gwener

Gemau Cwpan y Byd ar y sgrin fawr

1pm Brasil v Costa Rica

4pm Nigeria v Gwlad yr Iâ

7pm Serbia v y Swistir (I'w gadarnhau)

 
Sadwrn

Clwb Celf Sadwrn

10am-12pm Pob dydd sadwrn

 

Dosbarth Meistr Peintio Olew

10.30am-4.30pm Gyda Wendy Connelly 

 

Siop Cyfnewid Sticerau (gyda Plât Bach)

10am-12pm Dewch â'ch albymau a'ch sticeri! (Sgwâr y Bobl)

 
Sioe Byscio Fawr (cerddoriaeth fyw)

11am-1pm George Lewis

1pm-3pm Victoria Lewis

3pm-5pm Jim Bazley

 
Gemau Cwpan y Byd ar y sgrin fawr

1pm Gwlad Belg v Tunisia

4pm De Korea v Mexico

7pm Yr Almaen v Sweden (I'w gadarnhau)

 
Sul

Gemau Cwpan y Byd ar y sgrin fawr

1pm Lloegr v Panama

 

 

Amdanom

Am bedwar deg tri o flynyddoedd, roedd Oriel Wrecsam, Canolfan Gelfyddydau Wrecsam gynt wedi'i lleoli yn llyfrgell ganolog y dref.  Dros y blynyddoedd roedd Oriel Wrecsam wedi datblygu enw da ar gyfer rhaglennu o ansawdd uchel gydag artistiaid yn cynnwys Rose Wylie, Joseph Beuys a Helen Sear ymhlith llawer o rai eraill.    

Yn 2015, symudodd y tîm celfyddydau i’r eiddo dros dro ar Stryt Caer wrth i gynlluniau ar gyfer datblygiad newydd o fewn adeilad Marchnad y Bobl ddatblygu.

Roedd Oriel Wrecsam wedi cyflwyno rhaglen oddi ar y safle cynhwysfawr yn ystod y cyfnod hwn, gan gynnwys ArtVend (gwaith celf bach yn cael ei werthu am £1 mewn peiriannau gwerthu) a'r prosiect Cwt Bugail (gweithio gyda phobl ifanc o'r Prosiect Sêr ym Mharc Caia). Gallwch weld canlyniadau’r ddau brosiect o fewn Tŷ Pawb. 

Mae hanes Wrecsam fel tref farchnad yn allweddol i dreftadaeth y dref. Mae’r stondinau yn y farchnad a’r ardal fwyd yr un mor hanfodol i lwyddiant ac ethos y datblygiad â'r rhaglenni ymgysylltu a'r celfyddydau.

Cynhaliwyd gweithdy ail-frandio ac ailenwi yn 2017, o dan arweiniad Elfen, i archwilio’r posibiliadau ar y cyd. Roedd tri deg o fudd-ddeiliaid lleol o’r marchnadoedd, busnesau a’r cymunedau celfyddydau yn bresennol yn y gweithdy.  Cafodd tri enw posibl eu cyflwyno ar gyfer pleidlais gyhoeddus a’r enillydd oedd Tŷ Pawb.

Mae Tŷ Pawb yn anelu i fod yn adnodd diwylliannol a chymunedol sy’n croesawu pawb  - gobeithio eich bod chi'r un mor gyffrous â ni am ein dyfodol!

 

 

darkblue_banner_02.png

Ymweld

 
 

Tŷ Pawb

Stryd y Farchnad
Wrecsam
LL13 8BY


Oriau Agor

Orielau/Siop a Desg Groesawu Tŷ Pawb:

09:00 – 17:30

Prif adeilad Tŷ Pawb:

07:00 – 22:00

Cyfleusterau Newid ar gael yn Tŷ Pawb

Am fwy o wybodaeth am Lefydd Newid, ewch i:
changing-places.org

Oriau Agor y Maes Parcio

Llun – Sul
07:00 – 22:00

Ffioedd Dyddiol:

0 – 1 awr: £1
1 – 3 awr: £1.80
3+ awr: £2.50

Am ddim os byddwch yn arddangos Bathodyn Glas

 

 

Exhibition-Banner.png

Rhaglen

 

 

darkblue_banner_02.png

Cysylltwch

Enw *
Enw

Rrif Ffôn/Tel: 01978 292 093