Ty Pawb (fireworks).jpg

Marchnadoedd | Cymuned | Celfyddydau

 

Croeso

Mae Tŷ Pawb yn adnodd cymunedol diwylliannol sydd yn dod â'r celfyddydau a’r marchnadoedd ynghyd yn yr un lle. Mae’r cydfodoli hwn yn dathlu arwyddocâd marchnadoedd yn nhreftadaeth a hunaniaeth ddiwylliannol Wrecsam.

Mae’r datblygiad yn ofod newydd ar gyfer deialog o gylch pynciau sy’n cynnwys materion cymdeithasol a dinesig, yr amgylchedd, iechyd, hunaniaeth ddiwylliannol, cynaliadwyedd ac addysg.

Byddwn yn cyflwyno rhaglen gyfoes o arddangosfeydd cynhwysol a chroesawgar, prosiectau sy’n ymgysylltu’n gymdeithasol a pherfformiadau byw. Bydd y rhaglen yn pwysleisio sgiliau a chrefftau, gweithio gydag artistiaid sy’n datblygu a rhai sefydledig o bob cefndir.

 

Newyddion

  Gweithgareddau gwyliau haf i deuluoedd    Mae gennym bob math o weithgareddau sy'n cael eu cynnal ar gyfer plant a theuluoedd trwy gydol y gwyliau. Cliciwch yma i lawrlwytho ein canllaw -  'Beth sy'n digwydd i deuluoedd - gwyliau'r haf 2018'

Gweithgareddau gwyliau haf i deuluoedd

Mae gennym bob math o weithgareddau sy'n cael eu cynnal ar gyfer plant a theuluoedd trwy gydol y gwyliau. Cliciwch yma i lawrlwytho ein canllaw - 'Beth sy'n digwydd i deuluoedd - gwyliau'r haf 2018'

 

Beth sydd ymlaen Yr wythnos hon


Cadwch y wybodaeth ddiweddaraf - tanysgrifiwch am ddiweddariadau gan Tŷ Pawb

I ddarganfod mwy am unrhyw un o'n digwyddiadau cysylltwch â ni ar 01978 292144 neu e-bostiwch

 

 

Dydd Llun

Gweithgareddau gwyliau haf

10am-12pm Gwnewch addurn hongian (wedi'i hysbrydoli gan arddangosfa This is Wrexham), ynghyd â straeon, jig-so a taith oriel.

 

Dydd Mawrth

Clwb ffilm i'r teulu

10am-12pm The Little Mermaid - Gweithgaredd a ddilynir: Gwnewch masg superhero! Oedolion £4, Plant £3, Tocyn Teulu am 4 £10  

 

Dosbarth Celf Am Ddim TWIG

1.30pm-4.00pm Liz Metcalfe - 'Collage' - Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am y dosbarthiadau celf am ddim.

 

Dosbarth Meistr Celf  (gyda Phortffolio)

10.30am-4.00pm - Creu Paent fel yr hen feistri - gyda Wendy Connelly (diwrnod 1) - Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am y dosbarthiadau meistr iau.

   

Stryddance gyda Dawns Newydd

2pm-3pm I blant 5+ oed - Cliciwch yma am ragor o wybodaeth  

 

Dydd Mercher

Gweithgaredd gwyliau haf

10am-12pm Pop Art! (ynghyd â phaentio wyneb). 

 

Cerddoriaeth Fyw

1pm-3pm Megan Lee  

 

Gwnewch eich pizza eich hun

1.30pm gyda Plât Bach - £2 yr un.  

 

Dydd Iau

Gweithgareddau gwyliau haf

10am-12pm Gardd Papur: Crefftau themaidd natur yn yr ardd chwarae dan do.   

 

Gweithgareddau gwyliau haf

2-3pm Gweithdy gitar gyda Matt Nicholls - Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.   

 

Dydd Gwener

Gweithgareddau gwyliau haf

10am-12pm Llyfrgell gemau bwrdd i deuluoedd.   

 

Dydd Sadwrn

Clwb Celf Sadwrn

10am-12pm Bob dydd Sadwrn i blant 7-11 oed. Cost yw £ 6 y plentyn (£4 ar gyfer brodyr a chwiorydd).   
 

Y Sioe Byscio Fawr

11am-5pm Cerddoriaeth fyw

 

 

GalleryPano1.jpg

Rhaglen

 

 

darkblue_banner_02.png

Newyddion

 

 

darkblue_banner_02.png

Cysylltwch

Enw *
Enw

Rrif Ffôn/Tel: 01978 292 093