Ty Pawb (fireworks).jpg

Marchnadoedd | Cymuned | Celfyddydau

 

Croeso

Mae Tŷ Pawb yn adnodd cymunedol diwylliannol sydd yn dod â'r celfyddydau a’r marchnadoedd ynghyd yn yr un lle. Mae’r cydfodoli hwn yn dathlu arwyddocâd marchnadoedd yn nhreftadaeth a hunaniaeth ddiwylliannol Wrecsam.

Mae’r datblygiad yn ofod newydd ar gyfer deialog o gylch pynciau sy’n cynnwys materion cymdeithasol a dinesig, yr amgylchedd, iechyd, hunaniaeth ddiwylliannol, cynaliadwyedd ac addysg.

Byddwn yn cyflwyno rhaglen gyfoes o arddangosfeydd cynhwysol a chroesawgar, prosiectau sy’n ymgysylltu’n gymdeithasol a pherfformiadau byw. Bydd y rhaglen yn pwysleisio sgiliau a chrefftau, gweithio gydag artistiaid sy’n datblygu a rhai sefydledig o bob cefndir.

Beth sydd ymlaen Yr wythnos hon


Cadwch y wybodaeth ddiweddaraf - tanysgrifiwch am ddiweddariadau gan Tŷ Pawb

I ddarganfod mwy am unrhyw un o'n digwyddiadau cysylltwch â ni ar 01978 292144 neu e-bostiwch

 

Dydd Mawrth

Gweithdy Celf Am Ddim gyda tWIG

1.00pm-3.30pm Jacqui Blore - Celf Werin

Bydd Jacqui yn dangos technegau syml sy'n goresgyn meddylfryd 'Dwi'n methu peintio' mewn newydd-ddyfodiaid ac yn ysbrydoli'r rhai mwyaf profiadol i edrych yn fyr ar eu gwaith.

 

Ymarfer Côr Cymunedol Wrecsam

7.30pm-9.30pm Mae Côr Cymunedol Un Byd Wrecsam yn croesawu pob canwr i ymuno. Mae'r sesiwn gyntaf yn rhad ac am ddim i aelodau newydd - felly dewch draw a dod â ffrind a'n helpu ni i lenwi Tŷ Pawb gyda chân.

 

Cyfarfod y Contractwyr - Gwelliannau Canol Tref Wrecsam

5pm-7pm Bydd cynlluniau ar gyfer gwelliannau i ganol y dref yn cael eu dangos yn y digwyddiad cyhoeddus agored hwn. Cliciwch yma am ragor o fanylion.

 

Dydd Mercher

Merched sy'n Gwneud

6.30pm-7.45pm Croeso i bob math o wneuthurwyr! P'un a ydych chi'n ddechreuwr, yn broffesiynol, yn gyllyllwr, yn baker, yn bapur! Dewch draw i gwrdd â merched tebyg i chi! 

 

Dydd Iau

Dydd Iau Pawb (Cymuned Dydd Iau)

9.30am-11.15am Plant Bach  (Sesiwn symud a chwarae i blant dan 4 oed)

1pm-3pm Men's Sheds (grŵp cymunedol cymdeithasol dynion)

4pm-5pm Dawns Iau (sesiwn ddawns i blant 5+ oed)

 

Sgwrs - Cymuned Greadigol yn Wrecsam - sut allwn ni gefnogi ei gilydd?

2pm Trafodaeth agored i ddod o hyd i ffyrdd newydd i bobl o'r gwahanol gymunedau creadigol yn Wrecsam i helpu ei gilydd i wneud gyrfa lwyddiannus yn y celfyddydau. Digwyddiad am ddim.

 

Clwb Zine

5.00pm-6.30pm Gwnewch eich cylchgronau, llyfrau celf neu gomics eich hun yn y sesiwn am ddim hon! Dewch â'ch prosiect eich hun neu gyfrannu at y Tîm Pawb Zine. Deunyddiau a ddarperir, ond mae croeso i chi ddod â rhai ohonoch chi hefyd yn rhad ac am ddim!

 

Sadwrn

Clwb Celf Sadwrn

10am-12pm Bob dydd Sadwrn i blant 7-11 oed. Cost yw £6 y plentyn (£4 ar gyfer brodyr a chwiorydd).

 

Y Sioe Byscio Fawr (cerddoriaeth fyw)

11am-1pm George Williams

1 pm-3pm Y Gogs

3 pm-5pm Busking Lady Esme

 

 

GalleryPano1.jpg

Amdanom

Am bedwar deg tri o flynyddoedd, roedd Oriel Wrecsam, Canolfan Gelfyddydau Wrecsam gynt wedi'i lleoli yn llyfrgell ganolog y dref.  Dros y blynyddoedd roedd Oriel Wrecsam wedi datblygu enw da ar gyfer rhaglennu o ansawdd uchel gydag artistiaid yn cynnwys Rose Wylie, Joseph Beuys a Helen Sear ymhlith llawer o rai eraill.    

Yn 2015, symudodd y tîm celfyddydau i’r eiddo dros dro ar Stryt Caer wrth i gynlluniau ar gyfer datblygiad newydd o fewn adeilad Marchnad y Bobl ddatblygu.

Roedd Oriel Wrecsam wedi cyflwyno rhaglen oddi ar y safle cynhwysfawr yn ystod y cyfnod hwn, gan gynnwys ArtVend (gwaith celf bach yn cael ei werthu am £1 mewn peiriannau gwerthu) a'r prosiect Cwt Bugail (gweithio gyda phobl ifanc o'r Prosiect Sêr ym Mharc Caia). Gallwch weld canlyniadau’r ddau brosiect o fewn Tŷ Pawb. 

Mae hanes Wrecsam fel tref farchnad yn allweddol i dreftadaeth y dref. Mae’r stondinau yn y farchnad a’r ardal fwyd yr un mor hanfodol i lwyddiant ac ethos y datblygiad â'r rhaglenni ymgysylltu a'r celfyddydau.

Cynhaliwyd gweithdy ail-frandio ac ailenwi yn 2017, o dan arweiniad Elfen, i archwilio’r posibiliadau ar y cyd. Roedd tri deg o fudd-ddeiliaid lleol o’r marchnadoedd, busnesau a’r cymunedau celfyddydau yn bresennol yn y gweithdy.  Cafodd tri enw posibl eu cyflwyno ar gyfer pleidlais gyhoeddus a’r enillydd oedd Tŷ Pawb.

Mae Tŷ Pawb yn anelu i fod yn adnodd diwylliannol a chymunedol sy’n croesawu pawb  - gobeithio eich bod chi'r un mor gyffrous â ni am ein dyfodol!

 

 

darkblue_banner_02.png

Ymweld

 
 

Tŷ Pawb

Stryd y Farchnad
Wrecsam
LL13 8BY


Oriau Agor

Orielau/Siop a Desg Groesawu Tŷ Pawb:

09:00 – 17:30

Prif adeilad Tŷ Pawb:

07:00 – 22:00

Cyfleusterau Newid ar gael yn Tŷ Pawb

Am fwy o wybodaeth am Lefydd Newid, ewch i:
changing-places.org

Oriau Agor y Maes Parcio

Llun – Sul
07:00 – 22:00

Ffioedd Dyddiol:

0 – 1 awr: £1
1 – 3 awr: £1.80
3+ awr: £2.50

Am ddim os byddwch yn arddangos Bathodyn Glas

 

 

Exhibition-Banner.png

Rhaglen

 

 

darkblue_banner_02.png

Cysylltwch

Enw *
Enw

Rrif Ffôn/Tel: 01978 292 093