David Setter

Fe wnaethon ni ddal i fyny â David Setter, sydd â gwaith celf yn Arddangosfa Agored Tŷ Pawb o’r enw ‘Covids Diary 19’, a gofyn ychydig o gwestiynau iddo…

O ble rydych chi’n dod?

Rydw i’n dod o’r Wyddgrug yn Sir y Fflint; rydw i wedi symud i ffwrdd sawl gwaith, ond rydw i wastad yn dychwelyd adre yma. Rydw i wrth fy modd gyda’n cefn gwlad, gyda’r bonws ychwanegol o gael mynediad rhwydd at Lerpwl, Manceinion a Chaer.

Ers pa mor hir ydych chi wedi bod yn gweithio fel artist?

Mi wnes i raddio o Brifysgol Glyndŵr yn Wrecsam gyda BA Anrhydedd mewn darlunio yn 2004. Roeddwn i’n weldio cyn i mi fynd yn ôl i’r Brifysgol. Rydw i wedi cymysgu peirianneg a bod yn ddarlunydd llawrydd ers hynny i ddweud y gwir.

Fel rhan o’m taith ers hynny, rydw i wedi gweithio ar ddelweddau i gleientiaid gwych, gan weithio ar bopeth o farchnata mewnol i ddwdlan dros waliau! Rydw i hefyd yn creu cerfluniau gan ddefnyddio metel. Rydw i’n gobeithio cael fy ngweithdy weldio celf fy hun yn y dyfodol, rydw i’n hoffi baeddu fy nwylo.

Sut mae’r cyfnod clo wedi effeithio ar y ffordd rydych yn gweithio?

Wel, ar ddechrau’r cyfnod clo, roedd yn teimlo’n ddiymadferth. Cafodd pob un o’m gweithdai ar gyfer plant eu canslo, a dechreuodd dyddiadur gwaith cymharol iach edrych yn eithaf anobeithiol mwya’ sydyn. Roeddwn i eisiau rhoi rhywbeth yn ôl, ond doeddwn i ddim yn gwybod beth i’w greu. Dyna pryd y penderfynais i wneud rhywbeth, unrhyw beth drwy fy ngwaith celf i greu canlyniad positif. Dyma oedd dechrau #covidsdiary19; penderfynais y byddwn yn cadw cofnod weledol o ddigwyddiadau bob dydd y cyfnod clo, bod adref gyda fy ngwraig, dau o blant a Labrador! Roedd yn benderfyniad gwych, rhoddodd y ddisgyblaeth i ddarlunio bob dydd a chodi calonnau pobl drwy anfon negeseuon dyddiol ar gyfryngau cymdeithasol. Darluniais ar y dyddiad cywir yn fy nyddiadur bob dydd am saith deg dau o ddiwrnodau. Roedd yn brofiad positif iawn.

Ble rydych chi’n cael y pleser mwyaf yn eich ymarfer?

Os gallwn i lapio’r cwestiwn yna mewn dim ond un ateb, byddwn yn dweud fy mod wrth fy modd gyda her greadigol, problem weledol i’w datrys.

Gan fy mod i hefyd yn cynhyrchu nifer o baentiadau wedi eu comisiynu’n breifat yn ogystal â’m gwaith darlunio, rydw i wrth fy modd yn gweld ffotograffau o’m gwaith yn hongiad yng nghartrefi pobl. Rydw i’n meddwl mai dyma’r pleser a’r boddhad mwyaf rwy’n cael o fy ngwaith fel artist.

Pa argraff ydych chi eisiau i’ch gwaith ei greu ar gynulleidfaoedd?

Rwy’n hoffi cael elfen o hiwmor yn rhedeg drwy fy ngwaith. Mae llawer o’n dyluniadau o gymeriadau yn cynnwys emosiwn dynol go iawn wedi ei gyflwyno mewn arddull tebyg i blant.

Mae haenau o ddyfnder yn fy ngwaith nad ydynt bob amser yn amlwg yn syth ar yr olwg gyntaf. Rydw i wedi dysgu i osgoi cael gormod o hunanfoddhad yn fy ngwaith ac agor pethau i gynulleidfaoedd llawer ehangach.

Dydw i ddim yn bod yn rhy o ddifrif am fy ngwaith, ac yn hoffi dychmygu y gall y gynulleidfa berthnasu fy ngwaith a’r ffordd rwy’n gweld y byd a chael moment ‘o ia’

dychwelyd i'r arddangosfa ty pawb agored
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google