Ardal Fwyd


Ar ôl siopa yn y farchnad, beth am ymlacio gyda diod a chacen, neu dapas Cymreig yn yr ardal fwyd lle mae yna amrywiaeth o fasnachwyr.

 

Cafodd y Gwneuthurwr Dylunio, Tim Denton ei gomisiynu i ddylunio’r dodrefn pwrpasol ar gyfer ardal fwyd Tŷ Pawb. Mae ganddo brofiad o greu darnau arloesol a diddorol o safon uchel, yn aml gydag elfen o gyfranogiad cymunedol.

Masnachwyr:

Just Desserts & Milkshakes
Facebook Twitter

Plât Bach
Facebook Twitter

Curry on the go
Facebook

Divine Thai
Facebook

Maxim Polish Cuisine
Facebook