Rhaglen Dysgu Tŷ Pawb


Bywlunio

Dosbarth heb diwtor a chyfle i ddysgu ac ymarfer sgiliau newydd gyda model byw.

£11 yr un / £8 consesiwn

Bob Dydd Iau 18:30-20:30

Dyddiadau:

Ebrill: 5, 12, 19, 26
Mai: 3, 10, 17, 24, 31
Mehefin: 7

Mae archebu lle yn hanfodol: I archebu lle, ffoniwch Tŷ Pawb ar 01978 292093

neu anfonwch e-bost: oriel.learning@wrexham.gov.uk

 

Clwb Celf Dydd Sadwrn

Byddwch yn greadigol gydag amrywiaeth o wahanol weithgareddau bob dydd Sadwrn gydag artist i ehangu eich creadigrwydd a dysgu am sgiliau gwahanol mewn celf a chrefft.

Ebrill – Rhagfyr 2018

10am - 12.00pm 7-11 oed

£6 y sesiwn (£4 brawd neu chwaer)

Archebu yn hanfodol ar 01978 292093
neu e-bost oriel.learning@wrexham.gov.uk


Ymweliadau gan ysgolion

O ddechrau Ebrill rydym yn cynnal ein Rhaglen Ddysgu Ffurfiol i ysgolion. 

Mae’r rhaglen ymweliadau ysgolion yn agored i bob blwyddyn hyd at lefel cynradd ac uwchradd ac wedi’i deilwrio i CA1 i CA4.

Gallwn dderbyn hyd at tua 25 disgybl fesul ymweliad am gost o £2.50 y disgybl.  Mae hyn yn cynnwys holl ddeunydd ar gyfer gweithdy celf yn ein Hystafell Dysgu ac Ymgysylltu a thaith o amgylch ein harddangosfeydd. 

Bydd y daith a gweithgaredd celf yn cynnwys cysylltiadau ar draws y cwricwlwm a gellir ei wneud mor syml neu heriol ag sy’n addas i’ch grŵp arbennig chi.

Archebu yn hanfodol ar 01978 292093
neu e-bost oriel.learning@wrexham.gov.uk


Dosbarth meistr i oedolion

Dosbarth Meistr Undydd Peintio Olew

Mehefin 16, 2018

Cyfle i ddarganfod alcemi paent olew gyda Wendy Connelly.
£60 yn cynnwys te/coffi addas i ddechreuwyr. Darperir yr holl ddeunyddiau.
Ymunwch â’r peintiwr byd-enwog, Wendy Connelly, ar gyfer dosbarth meistr undydd yn Oriel Wrecsam.

Mae Wendy wedi bod yn gwneud ei phaent ei hun, gan falu pigmentau a chreu lliwiau ar gyfer ei phalet unigryw, ers ugain mlynedd a mwy. Bydd y dosbarth meistr yn gyflwyniad i dechnegau clasurol gwneud paent olew yn defnyddio pigmentau amrwd, sialc ac olew papi. Byddwch wedyn yn gallu defnyddio’r paent olew gorau sydd ar gael i greu eich llun olew eich hun. Bydd y broses gyffyrddol hon yn eich galluogi i brofi cyfarpar a syniadau di-rif er mwyn cael yr effaith a ddymunir. Dewch â’ch llyfr braslunio efo chi, rhannwch eich syniadau a chofleidiwch gelfyddyd gweithio gyda phaent olew cartref.

Dosbarth Meistr Gemwaith Undydd

Mehefin 7, 2018

Cyfle i greu tlws crog arian gyda’r gemydd Karen Williams.
£65 yn cynnwys te/coffi addas i ddechreuwyr

Dylanwadir ar waith Karen gan y ffurfiau naturiol a geir ar hyd y lan. Byddwch yn defnyddio ffynonellau tebyg i ysbrydoli eich tlws crog ac i archwilio’r broses o greu marciau ar fetel. I ddechrau byddwch yn arbrofi yn defnyddio copr ac yn archwilio amrywiaeth o dechnegau creu gwead. Yna byddwch yn datblygu eich cynllun mewn arian; gyda digon o forthwylio, wedi'i ddilyn gan rywfaint o lifio ar y fainc a sodro arian i gwblhau eich tlws crog.

I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu eich lle (hyn a hyn o le sydd ar gael) ffoniwch Tŷ Pawb ar 01978 292093 neu anfonwch e-bost i oriel.learning@wrexham.gov.uk.