Amdanom

Mae Tŷ Pawb yn adnodd cymunedol diwylliannol sydd wedi ennill sawl gwobr, sy’n dod â’r celfyddydau a marchnadoedd ynghyd o fewn yr un ôl troed. Mae’r cydfodolaeth hwn yn dathlu arwyddocâd marchnadoedd o fewn treftadaeth ddiwylliannol a hunaniaeth Wrecsam.

Rydym yn cynnig gofod ar gyfer deialog ar bynciau gan gynnwys materion cymdeithasol a dinesig, yr amgylchedd, iechyd, hunaniaeth ddiwylliannol, cynaliadwyedd ac addysg.

Rydym yn cyflwyno rhaglen gyfoes o arddangosfeydd croesawgar a chynhwysol, prosiectau cymdeithasol a pherfformiad byw. Mae’r rhaglen yn pwysleisio sgiliau a chrefft, gan weithio gydag artistiaid newydd a sefydledig o bob cefndir.

Agorodd Tŷ Pawb am y tro cyntaf yn 2018 yn dilyn prosiect buddsoddi helaeth a gomisiynwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam gyda chymorth ariannol ychwanegol gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru.

Cynlluniwyd yr ailddatblygiad gan Sarah Featherstone o Featherstone Young.

Mae Tŷ Pawb wedi’i leoli’n berffaith yng nghanol ardal ddiwylliannol esblygol Wrecsam ac mae wedi derbyn sawl gwobr proffil uchel am ei ddyluniad a’i drawsnewidiad unigryw.

Mae cyfleusterau Tŷ Pawb yn cynnwys dwy oriel, theatr/gofod perfformio, sawl ystafell gyfarfod, bar a chwrt bwyd a neuadd farchnad sy’n gartref i dros 30 o fusnesau annibynnol lleol.

Enillydd y Fedal Aur am Bensaernïaeth 2019


Ôl-ffitio Gorau y Flwyddyn 2019

Adeilad Diwylliannol Gorau dan £5mCyfrannwch i Tŷ Pawb

Cefnogwch ganolfan Ty Pawb gydag anrheg.

Gall rhoddion o unrhyw faint wneud gwahaniaeth mawr. Fe fydd eich anrheg hael yn helpu i gefnogi’r gwaith o redeg canolfan Ty Pawb o ddydd i ddydd, gan sicrhau y gallwn ni barhau i ddarparu ein rhaglen proffil uchel o arddangosfeydd hygyrch, digwyddiadau cymunedol diwylliannol, prosiectau sy’n ymgysylltu’n gymdeithasol a pherfformiadau byw.

Cefnogwch yma

Sylw o’r Wasg


Huw Stephens ar Tŷ Pawb | Amgueddfa’r Flwyddyn y Gronfa Gelf 2022
(Crëwyd proffil Tŷ Pawb ar gyfer Amgueddfa’r Flwyddyn y Gronfa Gelf)

Tŷ Pawb review – an art gallery that truly is everybody’s house
(Erthygl gan Rowan Williams yn The Guardian, 2018)

Something for everybody: Tŷ Pawb art gallery by Featherstone Young
(Proffil Tŷ Pawb o Architects ‘Journal, 2018)


Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google