English

Gofod Gwneuthurwr 

Mae Siop//Shop yn newid. 

O ganol mis Ionawr 2021, bydd y gofod yn ail-lansio fel Gofod Gwneuthurwyr – stiwdio hygyrch lle bydd artistiaid, gwneuthurwyr a dylunwyr o bob cefndir yn datblygu eu harferion gyda ffenestr allan i’r byd.

Rydym yn awyddus i wneud arferion creadigol traddodiadol a chyfoes yn weladwy.

Byddwn yn parhau i werthu gwaith gan sbectrwm eang o artistiaid cymhwysol yn ein cypyrddau arddangos newydd ym mhrif fynedfa Tŷ Pawb.

Cyfle Preswyliaeth

Mae cyfleoedd preswyliaeth Gofod Gwneuthurwr ar gyfer artistiaid a gwneuthurwyr o bob math; gwahoddir dylunwyr, ymarferwyr, artistiaid a chrefftwyr sy’n ymgysylltu’n gymdeithasol i wneud cais.

Amserlen: 4 mis yn ystod Ebrill – Gorffennaf; Awst – Tachwedd; Rhagfyr – Mawrth 2022

Gofod Gwneuthurwr: Mae’r gofod 48 metr sgwâr wedi’i leoli gyferbyn â’r orielau yn Tŷ Pawb ac mae agoriad ffenestr fawr yn edrych tuag at y brif fynedfa. Dyma gyfle i wneuthurwyr arddangos eu hymarfer i gynulleidfa ehangach. Mae’r gofod wedi’i gyfarparu ar gyfer cyflwyniadau digidol a byddwn yn cynnig hyrwyddo drwy ein platfformau cymdeithasol. Bydd cyfle i gynnal arddangosfeydd a datblygu gweithgareddau fel sgyrsiau a dosbarthiadau meistr.

Yn ystod y cyfnod preswylio, byddai’r gwneuthurwr hefyd yn cael cyfleoedd â thâl i arwain at chwe sesiwn gweithgarwch cyhoeddus yn ein Lle Celf Ddefnyddiol, neu Useful Art Space. 

Deunyddiau: Byddwn yn darparu cyllideb deunyddiau o hyd at £500. 

Mae’r cymorth yn cynnwys: Marchnata a cyhoeddusrwydd; mynediad i sesiynau mentora/hyfforddi.

Fel arfer, mae gan Tŷ Pawb nifer yr ymwelwyr â 50,000 (cyn covid) felly anogir cyfleoedd i werthu tra yn y gofod. 

Sut i Wneud Cais:

Anfonwch:

• Ddatganiad o hyd at 500 o eiriau am eich ymarfer a sut y bydd y cyfle hwn yn datblygu eich gwaith. Bydd gofyn i chi dreulio o leiaf 20 awr yr wythnos yn y gofod.

  • Ddatganiad o hyd at 500 o eiriau am eich ymarfer a sut y bydd y cyfle hwn yn datblygu eich gwaith. Bydd gofyn i chi dreulio o leiaf 20 awr yr wythnos yn y gofod.
  • 10 delwedd (neu showreel). 
  • CV cyfredol.
  • Anfonwch i typawb@wrexham.gov.uk erbyn 31 Ionawr 2021

Rydym yn annog ac yn croesawu ceisiadau gan wneuthurwyr o bob cefndir.

Prif ddelwedd: https://rachelholian.co.uk/

Dilynwch Tŷ Pawb ar:
Facebook
Twitter
Instagram