Ymweld

 
 

Tŷ Pawb

Stryd y Farchnad
Wrecsam
LL13 8BY


Oriau Agor

Orielau/Siop a Desg Groesawu Tŷ Pawb:

09:00 – 17:30

Prif adeilad Tŷ Pawb:

07:00 – 22:00

Cyfleusterau Newid ar gael yn Tŷ Pawb

Am fwy o wybodaeth am Lefydd Newid, ewch i:
changing-places.org

Oriau Agor y Maes Parcio

Llun – Sul
07:00 – 22:00

Ffioedd Dyddiol:

0 – 1 awr: £1
1 – 3 awr: £1.80
3+ awr: £2.50

Am ddim os byddwch yn arddangos Bathodyn Glas