Ymweld


Cyfeiriad

Tŷ Pawb
Stryt y Farchnad
Wrecsam
LL13 8BY

Orielau/Siop a Desg Groesawu Tŷ Pawb:

Llun-Sadwrn
09:00-17:30

Sul/Gwyl y banc
10:00-16:00

Prif adeilad Tŷ Pawb:

07:00 – 22:00

Cyfleusterau Newid ar gael yn Tŷ Pawb

Am fwy o wybodaeth am Lefydd Newid, ewch i:
changing-places.org

Oriau Agor
Maes Parcio:

Llun-Sadwrn
07:00-22:00

Sul/Gwyl y banc
07:00-18:00

Ffioedd Dyddiol:

0–1 awr: £1
1–3 awr: £1.80
3+ awr: £2.50