Back to All Events

Ai'r Ddaear yw Hon?


“Ai'r Ddaear yw Hon?" Arddangosfa gelf a fwriadwyd ar gyfer estroniaid nid pobl. Maent yn ymweld â ni yn y dyfodol ond yn cyrraedd yn rhy hwyr i weld natur mewn gwirionedd. Bywyd ar y ddaear - wedi’i lethu gan gynhesu byd-eang, wedi diflannu’n llwyr a llygriad – nawr yn bodoli yn nychymyg artistiaid yn unig.

Mae Halina Dominska wedi creu cerflun silicôn ar raddfa fawr gyda ffrond neu friger yn hongian. Mae’r rhain yn ‘anadlu’ wrth i ymwelwyr nesáu, ac yn ‘dyheu’ wrth i ni agosáu. Mae yna fideo gan Helen Sear, o rithwelediad o bwll o ddŵr ac ar yr un pryd organem un gell yn crynu. Mae’n ymddangos fel pe bai’n dymuno eich tynnu i mewn...

Mae Katherine Reekie wedi paentio lluniau o samplau labordy; gwymon, adar gydag aelodau pryfyn, teganau plant wedi cymysgu DNA anifeiliaid a llysiau.  Y bywyd olaf, wedi’i fanglo ar y ddaear? Mae Sean Vicary wedi animeiddio rhai cregyn, i wneud iddynt ddawnsio.  Ond beth os yw eu patrymau a’u siapiau bob amser wedi bod mewn ffurf cyfathrebu cryptig heb yn wybod i ni. Bydd Patrick Coyle yn cynnal taith o amgylch ardal potelu dŵr dyfodolaidd, y ‘Wrecksome Flottlesam Statiom’: mae ymbelydredd wedi gollwng i mewn i’r cyflenwad dŵr ac mae dŵr pur yn eitem foethus.

Mae Salvatore Arancio yn cyflwyno twf mwsogl a haen ffwngaidd, y cyfan wedi’i orliwio o ran graddfa ac mewn serameg lliw gwyrddlas. Mae Alfie Strong yn darparu pentwr o gerfluniau meddal gyda lluniau o greigiau gyda chysgod coch, dŵr lliw glas tywyll a phlanhigion sy’n edrych yn anghywir.  Mae llwybr sain gan Jason Singh yn cynnwys cân adar, llyffantod, nant yn murmur a mwy. Ond cynhyrchwyd y synau hyn i gyd gan Jason, artist blwch taro. Mae Dan Hays wedi peintio tirluniau picsel anhygoel – maent yn hynod dechnolegol ac efallai hyd yn oed yn teimlo'n cyborgiaidd.

Mae’r arddagnosfa ‘Ai’r Ddaear yw hon?’ yn waith ffuglen wyddonol. Mae’n talu teyrnged i ysgrifenwyr sgi-ffi gweledol a chynhyrchwyr ffilm sy’n consurio gyda thirluniau apocalypteg a chreaduriaid (J.G. Ballard, John Wyndham, Douglas Trumbull, i enwi ond ambell un). Ac mae’n tybio, am eiliad, mantell ecolegol sgi-ffi, yn herio pobl i sefyll a meddwl fel prif ddefnyddwyr a llugrwyr y blaned hon.

Curadur: Angela Kingston
Artist Preswyl: Tim Pugh

Later Event: May 5
Clwb Celf Dydd Sadwrn