Arddangosfa Wrecsam Agored
Oct
12
to Dec 16

Arddangosfa Wrecsam Agored

Y Wrecsam Agored yw arddangosfa gelf agored fwyaf Gogledd Ddwyrain Cymru. Gall unrhyw artist, amatur neu broffesiynol, cymrud rhan. Derbynnir unrhyw gyfrwng celf, o ffilm i beintio, ffotograffiaeth, cherflunwaith a llawer mwy.

Rhoddwyd hyd at 300 o weithiau gan gyfanswm o 180 o wahanol artistiaid eu cofrestru eleni ac maent bellach yn cael eu harddangos ar draws y ddau leoliad, Tŷ Pawb ac Undegun.

View Event →
Bywluniad
Nov
22
6:00 PM18:00

Bywluniad

Sesiynau heb diwtor a gweithio gyda model bywyd. 
Addas ar gyfer pob gallu. 18+

£10 (£8 consesiwn, £5 i fyfyrwyr amser llawn).

I archebu lle cysylltwch â 01978 292093 neu e-bostiwch oriel.learning@wrexham.gov.uk

View Event →
 Y Cyfansoddwyr
Dec
29
7:00 PM19:00

Y Cyfansoddwyr

Yn dilyn llwyddiant ysgubol 'Sioeaneuon Haf’, mae Ty Pawb yn gweithio unwaith eto gyda'r band lleol, Blue Genes, i gynnal digwyddiad arall.

Yn yr un mantais â'r digwyddiad diwethaf, gwahoddwyd y cantorion gorau o gwmpas yr DU i berfformio. Bydd pob artist yn rhannu gyda chi eu caneuon gwreiddiol a'r straeon a ddaeth â nhw i fyw.

View Event →

Bywluniad
Nov
8
6:00 PM18:00

Bywluniad

Sesiynau heb diwtor a gweithio gyda model bywyd. 
Addas ar gyfer pob gallu. 18+

£10 (£8 consesiwn, £5 i fyfyrwyr amser llawn).

I archebu lle cysylltwch â 01978 292093 neu e-bostiwch oriel.learning@wrexham.gov.uk

8. Tachwedd 2018

18:00  20:00

View Event →
Bywluniad
Nov
1
6:00 PM18:00

Bywluniad

Sesiynau heb diwtor a gweithio gyda model bywyd. 
Addas ar gyfer pob gallu. 18+

£10 (£8 consesiwn, £5 i fyfyrwyr amser llawn).

I archebu lle cysylltwch â 01978 292093 neu e-bostiwch oriel.learning@wrexham.gov.uk

1. Tachwedd 2018

18:00  20:00

View Event →
Bywluniad
Oct
25
6:00 PM18:00

Bywluniad

Sesiynau heb diwtor a gweithio gyda model bywyd. 
Addas ar gyfer pob gallu. 18+

£10 (£8 consesiwn, £5 i fyfyrwyr amser llawn).

I archebu lle cysylltwch â 01978 292093 neu e-bostiwch oriel.learning@wrexham.gov.uk

25. Hydref 2018

18:00  20:00

View Event →
Dysgu Cymraeg am Ddim
Oct
21
10:00 AM10:00

Dysgu Cymraeg am Ddim

Byddwn yn cynnal gwersi Cymraeg anffurfiol i ddechreuwyr yn Ty Pawb rhwng 10am-12pm a 1-3pm bob dydd Sul yn ein Gofod Hyblyg (flexi space). Anelwyd yr awr gyntaf i fod yn sesiwn o wersi hamddenol ar gyfer dechreuwyr, gyda'r ail awr yn cymryd agwedd llawer mwy hamddenol, yn cynnwys gemau hwylus, neu sgwrs efo paned.

View Event →
Bywluniad
Oct
18
6:00 PM18:00

Bywluniad

Sesiynau heb diwtor a gweithio gyda model bywyd. 
Addas ar gyfer pob gallu. 18+

£10 (£8 consesiwn, £5 i fyfyrwyr amser llawn).

I archebu lle cysylltwch â 01978 292093 neu e-bostiwch oriel.learning@wrexham.gov.uk

18. Hydref 2018

18:00  20:00

View Event →
Jul
7
10:30 AM10:30

Dosbarth Meistr Gemwaith Undydd

Cyfle i greu tlws crog arian gyda’r gemydd Karen Williams.

£65 yn cynnwys te/coffi addas i ddechreuwyr

Dylanwadir ar waith Karen gan y ffurfiau naturiol a geir ar hyd y lan. Byddwch yn defnyddio ffynonellau tebyg i ysbrydoli eich tlws crog ac i archwilio’r broses o greu marciau ar fetel. I ddechrau byddwch yn arbrofi yn defnyddio copr ac yn archwilio amrywiaeth o dechnegau creu gwead. Yna byddwch yn datblygu eich cynllun mewn arian; gyda digon o forthwylio, wedi'i ddilyn gan rywfaint o lifio ar y fainc a sodro arian i gwblhau eich tlws crog.

I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu eich lle (hyn a hyn o le sydd ar gael) ffoniwch Tŷ Pawb ar 01978 292093 neu anfonwch e-bost i oriel.learning@wrexham.gov.uk.

View Event →
Wrecsam yw’r Enw
Jun
30
to Aug 19

Wrecsam yw’r Enw

Ydych chi’n cofio Dydd Llun Pawb? Bydd arddangosfa newydd yn ail nodi’r diwrnod

Mae’n bosibl bod lliw a hwyl Dydd Llun Pawb, a welodd miloedd o bobl yn dod i ganol tref Wrecsam i ddathlu agoriad Tŷ Pawb ar ddydd Llun Gŵyl y Banc glawog, fel atgof pell wrth i ni nesáu at yr haf.

Wrth i arddangosfa agoriadol Tŷ Pawb, Ai’r ddaear yw hon? ddod i ben ar ddiwedd mis Mehefin, bydd arddangosfa newydd sy’n edrych yn ôl dros waith paratoi carnifal Dydd Llun Pawb yn agor.

Y teitl fydd Wrecsam yw’r Enw, a bydd yr arddangosfa newydd yn cynnwys y chwe chofrodd ar thema Wrecsam a gomisiynwyd gan Dŷ Pawb fel rhan o ddathliadau Dydd Llun Pawb, ynghyd â gwrthrychau a delweddau eraill.

tiledartistimages.jpg

Chwe stori wedi’u dewis

Ym mis Tachwedd y llynedd, dewiswyd chwe artist gan Dŷ Pawb i ddatblygu cofrodd a ysbrydolwyd gan stori benodol o orffennol Wrecsam.

Dewiswyd y chwe stori a ysbrydolodd y cofroddion gan y cyhoedd yn ystod haf y llynedd o restr hir o 25, ac fe’u datblygwyd gan yr artistiaid Sophia Leadill, John Merrill, Marcus Orlandi, Nicholas Pankhurst, Martha Todd a Bedwyr Williams.

O’r prosiect fe ddaeth casgliad amrywiol o arteffactau, o gyhoeddiadau print i sgarffiau pêl-droed, a gaiff eu harddangos yn Nhŷ Pawb.

Fe fydd y gwaith teimladwy, doniol ac ingol wedi’u harddangos ochr yn ochr ag amrywiaeth o eitemau dogfennau Dydd Llun Pawb – lle cafodd fersiynau o’r cofroddion eu paredio drwy’r dref i ddathlu agoriad Tŷ Pawb – a chyfweliadau gyda phob un o’r chwe artist.

Ty-Pawb-Ginger-Pixie-Photography (153 of 100).jpg

Bydd hyn yn cynnwys gwrthrychau a delweddau sy’n gysylltiedig â phrosiect Dydd Llun Pawb, a oedd yn flwyddyn o hyd, a oedd yn cynnwys gweithdai ac ymgysylltu â’r gymuned yn ystod y cyfnod a oedd yn arwain at y diwrnod dathlu ar 2 Ebrill.

Bydd Wrecsam yw’r Enw yn rhedeg yn Nhŷ Pawb o 30 Mehefin tan 19 Awst.

“Straeon rhyfedd a rhyfeddol”

Dywedodd Jo Marsh, Arweinydd Celfyddydau Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam: “Mae’r broses o ddatblygu’r chwe chofrodd wedi datgelu straeon rhyfedd a rhyfeddol. Mae’r chwe artist wedi gwneud gwaith gwych wrth gyfieithu ein treftadaeth yn rhywbeth y bydd ymwelwyr i Dŷ Pawb am fod yn berchen arno a’i drysori.”

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol: “Byddwn yn annog unrhyw un sydd â diddordeb yn nhreftadaeth Wrecsam i ymweld â’r arddangosfa hwn yn Nhŷ Pawb. Mae hon yn enghraifft wych o’n cymunedau lleol yn cynnwys eu hunain ym mywyd Tŷ Pawb.

“Mae’r cofroddion a gynhyrchwyd wedi’u hysbrydoli gan nifer o atgofion o’r Wrecsam a fu, ac rwy’n siŵr y bydd gan aelodau’r cyhoedd atgofion yr un mor felys ohonynt.”

View Event →
Jun
16
10:30 AM10:30

Dosbarth Meistr Undydd Peintio Olew

Cyfle i ddarganfod alcemi paent olew gyda Wendy Connelly.

£60 yn cynnwys te/coffi addas i ddechreuwyr

Ymunwch â’r peintiwr byd-enwog, Wendy Connelly, ar gyfer dosbarth meistr undydd yn Oriel Wrecsam.

Mae Wendy wedi bod yn gwneud ei phaent ei hun, gan falu pigmentau a chreu lliwiau ar gyfer ei phalet unigryw, ers ugain mlynedd a mwy. Bydd y dosbarth meistr yn gyflwyniad i dechnegau clasurol gwneud paent olew yn defnyddio pigmentau amrwd, sialc ac olew papi. Byddwch wedyn yn gallu defnyddio’r paent olew gorau sydd ar gael i greu eich llun olew eich hun. Bydd y broses gyffyrddol hon yn eich galluogi i brofi cyfarpar a syniadau di-rif er mwyn cael yr effaith a ddymunir. Dewch â’ch llyfr braslunio efo chi, rhannwch eich syniadau a chofleidiwch gelfyddyd gweithio gyda phaent olew cartref.

Darperir yr holl ddeunyddiau.

View Event →
Ai'r Ddaear yw Hon?
Apr
2
to Jun 24

Ai'r Ddaear yw Hon?

“Ai'r Ddaear yw Hon?" Arddangosfa gelf a fwriadwyd ar gyfer estroniaid nid pobl. Maent yn ymweld â ni yn y dyfodol ond yn cyrraedd yn rhy hwyr i weld natur mewn gwirionedd. Bywyd ar y ddaear - wedi’i lethu gan gynhesu byd-eang, wedi diflannu’n llwyr a llygriad – nawr yn bodoli yn nychymyg artistiaid yn unig.

View Event →