Efallai bod ein horielau ar gau am y tro ond mae’r Farchnad a’r Ardal Fwyd ar agor fel arfer – 10am-4pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

Dewch i gefnogi’r busnesau lleol gwych hyn.

www.typawb.cymru/marchnad
www.typawb.wales/ardal-fwyd

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB.

Eich diogelwch yw ein blaenoriaeth

Rydym wedi cymryd mesurau i sicrhau y gallwch chi fwynhau’ch ymweliad yn ddiogel.

  • Mae system unffordd ar waith gyda chyfyngiadau ar faint o bobl a ganiateir yn yr adeilad ar unrhyw un adeg.
  • Mae’n ofynnol i ymwelwyr wisgo mwgwd wyneb.
  • Mae gorsafoedd glanweithio dwylo wedi’u gosod wrth y mynedfeydd ac mae nodiadau atgoffa pellter cymdeithasol wedi’u lleoli o amgylch yr adeilad.
  • Bydd ein Masnachwyr Ardal Fwyd yn cymryd manylion ar gyfer Profi ac Olrhain.
  • Gallwch chi helpu i gadw pobl yn ddiogel trwy lawrlwytho app Covid y GIG. Mwy o wybodaeth yma: https://newyddion.wrecsam.gov.uk/ap-newydd-covid-19-lawrlwythwch-yr-ap-er-lles-wrecsam-ar-bobl-rydych-chin-eu-caru/

Cofiwch, o dan y cyfyngiadau lleol cyfredol, mai dim ond ar hyn o bryd y gallwn groesawu ymwelwyr o Fwrdeistref Sir Wrecsam. Rydym yn edrych ymlaen at groesawu pawb yn ôl yn y dyfodol agos.

Dilynwch Tŷ Pawb ar:
Facebook
Twitter
Instagram

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb