English

Arddangosfa Agored Tŷ Pawb

Arddangosfa sy’n Dathlu Creadigrwydd yn ystod y Cyfnod Cloi-i-lawr.

 

03 Hydref 2020 – 23 Rhagfyr 2020

Yn galw ar bob artist traddodiadol a chyfoes – cyflwynwch hyd at 3 gwaith i’w hystyried ar gyfer Arddangosfa Agored Tŷ Pawb.

Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn gweld sut mae artistiaid yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol wedi parhau i wneud gwaith o fewn cyfyngiadau’r cyfnod cloi-i-lawr.

CYMHWYSEDD
Gall unrhyw artist o unrhyw le yn y byd wneud cais.
Bydd yr holl brosesau traddodiadol a chyfoes yn cael eu hystyried, gan gynnwys gwaith 3D, fideo a pherfformiad.

Dylai’r holl waith fod o un gyfres neu gorff o waith.
Gwahoddir artistiaid i gyflwyno hyd at dair gwaith celf unigol.
Does dim thema benodol.
Y ffioedd cyflwyno (na ellir eu had-dalu) yw:
Ffi cyflwyno: £10
Myfyriwr/Graddedig Diweddar (o fewn 3 blynedd): £8
Ar incwm isel / di-waith / wedi ymddeol: £8

DYFARNIADAU A GWOBRAU
Gwobr y Beirniaid

£1000

Gwobr y Bobl
£500

Gwobr Person Ifanc
£250

Gwobr Cymhwysedd
£500

DEWIS

Y Beirniaid:

Alistair Hudson
Cyfarwyddwr, Oriel Celf Manceinion & Oriel Celf Whitworth

Lesley James
Ennillydd Gwobr Y Beirniaid 2018

Ffion Rhys
Curadur, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

DYDDIADAU PWYSIG*

25 Mai – 7 Awst 2020
Galwad am geisiadau ar agor a derbyn ceisiadau ar-lein

Awst 2020
Bydd ceisiadau yn cael eu rhoi ar restr fer a bydd yr holl artistiaid yn cael eu hysbysu erbyn 23 Awst 2020.

17 Medi – 19 Medi 2020
Gwahoddir artistiaid ar y rhestr fer i gyflwyno gwaith i Tŷ Pawb, neu i un o bedwar man gollwng penodedig yn Aberystwyth (Canaolfan y Celfyddydau Aberystwyth), Caerdydd (g39), Lerpwl a Manceinion (Paradise Works, Salford).

2 Hydref
Noson lansio arddangosfa a gwobrwyo (6pm – 8pm).

3 Hydref – 23 Rhagfyr 2020
Arddangosfa ar agor yn:
Oriel 1, Tŷ Pawb, Stryt y Farchnad, Wrecsam LL13 8BB

Ionawr 2021
Casglu gwaith heb ei werthu o Tŷ Pawb.

* Gall dyddiadau amrywio yn amodol ar gyfyngiadau ymbellhau cymdeithasol, gweler www.typawb.cymru am y wybodaeth ddiweddaraf.

FFRAMIO
Rhaid i’r holl waith ar waliau gael ei fframio, ei sgleinio a’i drywanu gan yr arlunydd, oni chytunir fel arall gyda’r trefnwyr

YSWIRIANT AC ATEBOLRWYDD
Mae’r holl waith wedi’i yswirio tra bydd yn Tŷ Pawb.  Dylai’r artist gymryd yswiriant ar bob adeg arall os oes angen.  Ymdrinnir â gwaith gyda’r gofal mwyaf.  Ni fydd y trefnwyr yn gyfrifol am unrhyw golled neu ddifrod wrth gludo gwaith.

CANIATÂD HAWLFRAINT

Wrth gyflwyno’r ffurflen gais rydych yn rhoi caniatâd i ni ddefnyddio eich delwedd/au at ddibenion cyhoeddusrwydd.  Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio eich delwedd ar gyfer gwefannau Tŷ Pawb a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (CBSW).  Byddwn yn nodi bod yr hawlfraint yn aros gyda’r artist.

ARDDANGOSFA

Mae’r digwyddiad yn cael ei drefnu gan Tŷ Pawb a bydd yr arddangosfa yn cael ei gynnal yn Oriel 1 yn Tŷ Pawb, Stryt y Farchnad, Wrecsam, LL13 8BY. Gwahoddir yr holl artistiaid i’r digwyddiad agoriadol.

Mae’r holl waith ar werth oni bai y nodir yn wahanol ar y ffurflen gais.  Bydd y trefnwyr yn cysylltu â’r artistiaid am fersiynau newydd o’u gwaith os bydd y copïau cyntaf wedi’u gwerthu. Telir comisiwn o 30% yn cynnwys TAW (h.y. 36% o bris manwerthu’r Artist) a dylai hyn gael ei adlewyrchu yn y pris a nodir ar y ffurflen gais mewn £ sterling (GBP).

Am ragor o wybodaeth am sut mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn ymdrin â data personol, gweler ein Hysbysiadau Preifatrwydd ar ein gwefan: www.wrexham.gov.uk 

 

Rydym yn profi problemau gyda’n gwasanaeth talu a ddarperir heno. Os ydych wedi talu ond heb dderbyn geirda, cyflwynwch ffurflen heb y geirda a byddwn yn mynd i’r afael â’r taliadau fore Llun. Diolch am eich amynedd.

Ffurflen gais


Derbyn diweddariadau gan Tŷ Pawb

Ymunwch â’n rhestr bostio

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
X