English

Ydych chi’n meddwl ymweld â Tŷ Pawb yr haf hwn?

Gyda chymaint yn digwydd yma ar gyfer pob oedran dros yr wythnosau nesaf rydyn ni’n meddwl bod hynny’n syniad eithaf da!

Rydyn ni wedi llunio canllaw defnyddiol isod i roi blas bach i chi o’r hyn sydd ar gael trwy gydol yr haf….

Gweithgareddau AM DDIM i deuluoedd

Rydym yn cynnal gweithgareddau am ddim i deuluoedd bob dydd yn ystod y gwyliau, gan gynnwys gweithdai crefft, clwb comics, ffilmiau plant am ddim yn ein theatr a hyd yn oed clwb garddio bach! Ewch i’n tudalen eventbrite i archebu lle.

Gallwch chi gael copi am ddim o’n llyfr lliwio masnachwyr marchnad o’r brif dderbynfa. Wedi’i greu gan Pencilcraftsman (fe welwch ef yn gweithio yn y Cwt Bugail yn ein Ardal Fwyd), mae gan y llyfr 22 tudalen i’w liwio – pob un â thema o amgylch un o’n masnachwyr hyfryd!

Gallwch hefyd roi cynnig ar helfa drysor ein masnachwyr! Codwch eich llyfr sticeri yn ein derbynfa ac archwiliwch y farchnad i gasglu sticeri gan bob un o’n masnachwyr. Bydd pob llyfr gorffenedig yn cael ei gynnwys mewn raffl fawr!

Cerddoriaeth fyw bob dydd Sadwrn

Bydd y cerddorion lleol gorau yn perfformio’n fyw yn yr Ardal Fwyd bob dydd Sadwrn rhwng 12pm-2pm.

Gweler rhestr llawn o’r perfformwyr

Arddangosfa newydd yn yr oriel

Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n galw heibio i’r oriel i fwynhau Bedwyr Williams, MILQUETOAST.

Mae’r corff newydd mawr hwn o waith gan yr artist Cymreig eiconig yn cwestiynu rôl y sefydliad celf yn y gymdeithas gyfoes.

Nodwedd cerflun, fideo, paentio a darlunio yn yr arddangosfa. Gan ddefnyddio’r amrywiaeth hon o gyfryngau, mae Williams yn paratoi motiffau pensaernïol fetishistaidd a hierarchaethau biwrocrataidd a briodolir yn y sector diwylliant.

Mar’ oriel ar agor 10am-4pm Llun-Sadwrn

Darganfod Mwy

Bwyd a diod gwych

Mae ein Ardal Fwyd wedi dod yn un o’r cyrchfannau bwyta mwyaf poblogaidd yn Wrecsam ac nid yw’n anodd gweld pam!

Mwynhewch brydau ysgafn, byrbrydau, byrgyrs, cigoedd mwg, cyri cartref, pwdinau, ysgytlaeth a diodydd alcoholig a mwy.

Gweler rhestr llawn o’n mashnachwyr bwyd

Archwiliwch y farchnad

Nid yw unrhyw ymweliad â Tŷ Pawb yn gyflawn heb grwydro o amgylch trysorfa busnesau lleol unigryw yn ein marchnad.

Fe welwch gardiau wedi’u gwneud â llaw, crefftau a syniadau am anrhegion, anrhegion wedi’u personoli, llyfrau, gemau fideo, dillad, canhwyllau, colur, gemwaith, teganau, pethau casgladwy o bob math a phopeth rhyngddynt!

Archwiliwch a mwynhewch! Rydyn ni’n meddwl y bydd argraff arnoch chi.

Gweler ein cyfeirlyfr masnachwyr llawn yma

Gŵyl Wyddoniaeth Darganfod

Wedi’i leoli o amgylch Stryd y Gaer ac Xplore! Mae Canolfan Ddarganfod Gwyddoniaeth a Tŷ Pawb wedi dod ynghyd i ddod â gŵyl wyddoniaeth sy’n dathlu Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a’r Celfyddydau.

Bydd yr wyl yn cael ei chynnal ar 21ain a 22ain Awst.

Tocynnau a mwy o wybodaeth ar gael yma

Amser agored

Rydym ar agor 9.30-5.00pm, Llun-Sadwrn.

Mae’r oriel ar agor 10am-4pm Llun-Sadwrn

Aros yn gyfoes am ein holl ddigwyddiadau

Byddwn yn cyhoeddi llawer mwy o ddigwyddiadau a gweithgareddau cyffrous dros yr wythnosau nesaf.

Ymunwch â’n rhestr bostio i gael yr holl newyddion yn syth i’ch mewnflwch.

Gallwch hefyd ein dilyn ar gyfryngau cymdeithasol:

Facebook
Twitter
Instagram