Siop//Shop


Mae'r Siop Yn Ffurfio Trydedd Rhan O’r Strwythur Rhaglen Celfyddydau Tŷ Pawb Ac Yn Ei Hun Yn Gerbyd Ar Gyfer Darparu Rhaglen.

 
 

Mae’n blatfform ar gyfer prosiectau dylunio a arweinir gan y gymuned.  Ein nod yw cyflwyno’r byd celf, dylunio a masnach yn bennaf drwy ein prosiect creu dylunwyr i gynulleidfa ehangach.    

Mae Siop//Shop yn ffurfio rhan o'r rhaglen ymgysylltu Tŷ Pawb a bydd yn gweithredu fel model ymchwil byw unigryw i gydfodolaeth celfyddydau a marchnadoedd o fewn un cynnig diwylliannol eang.

Rydym yn gweld ein hunain yn rhan o’r gymuned o fasnachwyr o  fewn Marchnad y Bobl yn creu adnodd addysgol bywiog sy’n harnesio’r cyfleoedd cyffrous ac amrywiol sy’n codi o hyn.


Mae Tŷ Pawb yn canfod ac yn annog gwneuthurwyr o Gymru sy’n darparu platfform ar gyfer artistiaid newydd a sefydledig.

Mae Siop//Shop yn cynnwys casgliad o gynnyrch ar draws Cymru, y DU a thu hwnt; gan gynnwys Keith Brymer Jones, Buddug Nkuku ac ati.  Mae gennym gasgliad cyfoes o gylchgronau a chymysgedd eclectig o lyfrau fel cyfle i fynd ag ychydig o’r profiad diwylliannol i ffwrdd gyda chi.

 

Events at the shop