Siop//Shop


Mae Siop//Shop @ Tŷ Pawb yn gwerthu dewis eang o wneuthurwyr annibynnol ac artistiaid cyfoes

 

Gwneuthurwr Dylunydd: Siop//Shop @ Tŷ Pawb Ymarfer yn Ymgysylltu'n Gymdeithasol

Mae ein Cynllun Gwneuthurwr Dylunydd yn gydweithrediad rhwng CAIS, Cronfa Dreftadaeth y Loteri a gwneuthurwyr o brosiect Cyfle Cymru Wrecsam.

Rydyn ni'n gweithio gyda phobl leol i gynhyrchu lamp stêm gyfoethog wedi'i hysbrydoli gan dreftadaeth a fydd yn cael ei werthu trwy Siop//Shop.

Mae'r lamp a gynlluniwyd gan Tim Denton wedi'i seilio ar oleuni‘r Hippodrome a gafodd ei achub a'i adfer gan grŵp Hanes Wrecsam a gellir ei weld yn awr yn yr Arcêd De yn Tŷ Pawb.

 
Siop Shop.jpg


Rydym yn gwerthu anrhegion unigryw i bobl o bob oed; gemwaith syfrdanol, tecstilau a dylunwyr cartrefi ochr yn ochr â detholiad cyfoes o gylchgronau cardiau cyfarch a chymysgedd ecllectig o lyfrau.

Mae popeth yn Siop//Shop yn cael ei ddewis i ategu'r holl bethau sydd gan Tŷ Pawb i'w gynnig. Rydym yn annog artistiaid newydd trwy ein cynllun gwneuthurwr ac yn hyrwyddo ymarferwyr sefydledig o Gymru a thu hwnt sy'n cynnwys Dyfladonc, Sara Lois, Sondergard, Ark, Jennie Jackson, Tatty Devine, Jenny Murray, Melin Tregwynt ac Angie Lewin ymysg eraill.

Mae gennym brintiau ffram wreiddiol ar gael, gan gynnwys Jonny Hannah, Alice Patullo a Jeanette Orrell.

Rydym yn stocio ac yn cefnogi gwneuthurwyr mentrau cymdeithasol fel Jolt, Granby Workshop, ac Arthouse Unlimited.

Mae Siop // shop @ Tŷ Pawb wedi comisiynu chwe artist i gynhyrchu Cofroddion i ddathlu Wrecsam ac Agor Tŷ Pawb - Dydd Llun Pawb. Mae'r darnau gwreiddiol a chyffrous hyn ar gael i'w gwerthu yn siop // siop. Ein nod yw ennyn diddordeb cynulleidfa ehangach gyda chelf gyfoes trwy ein cynnig unigryw a'n rhaglen o ddigwyddiadau Meet the Maker.