Siop//Shop - Tŷ Pawb

English

Siop//Shop

Oriel adwerthu Tŷ Pawb yn arddangos ac yn creu celf a dyluniadau.

Ein nod yn Siop // Shop yw cyflwyno byd ehangach o gelf a dylunio i’n cynulleidfa.

Rydym yn blatfform ar gyfer prosiectau dylunio dan arweiniad y gymuned gan gynnwys ein rhaglen gymdeithasol ein hunain, y Prosiect Dylunwyr Crefftwyr. Rydym yn cefnogi gwneuthurwyr mentrau cymdeithasol eraill fel Jolt, Art House Unlimited a Granby Workshop.

Mae ein Harddangosfa Crefftwyr yn darparu platfform ar gyfer artistiaid newydd a sefydledig o Gymru a thu hwnt, ochr yn ochr â detholiad wedi’i guradu o gynhyrchion: gemwaith pwrpasol, tecstilau, cerameg, printiau ac offer cartref. Rydym yn stocio cymysgedd eclectig o lyfrau, cylchgronau a dewis eang o gardiau cyfarch gan artistiaid a dylunwyr.

Mae Siop // Shop yn ffurfio traean o strwythur rhaglen Tŷ Pawb ac mae ei hun yn gyfrwng ar gyfer cyflwyno rhaglenni.

Rydym yn rhan o’r gymuned o fasnachwyr yn Nhŷ Pawb. Mae rhaglen Siop // Shop’s yn gweithredu fel model ymchwil byw unigryw i gydfodolaeth y celfyddydau a marchnadoedd o fewn un cynnig diwylliannol eang.

Dewisir popeth yn siop//shop i ategu’r holl bethau y mae Tŷ Pawb yn eu cynrychioli mewn amgylchedd cyfeillgar.

Siop//Shop ar Instagram
Cysylltwch â Siop // Shop
01978 292 144 // siopshop@wrexham.gov.uk

Arddangosfa Crefftwyr Tŷ Pawb

Kirsti Hannah Brown

Caiff cerameg crochenwaith caled Kirsti wedi’u hadeiladu â llaw eu hysbrydoli gan ei chariad at draethlinau Celtaidd y Gorllewin a’r môr. Mae gyddfau ac ysgwyddau bach ei photeli slab yn cael eu creu gan ddefnyddio clai wedi’i rolio’n denau, gan roi siâp ffigur dynol i’r gwaith sy’n deillio o ddiddordeb Kirsti mewn “sut mae dyn wedi defnyddio’r dirwedd o’i gwmpas.” Mae’n defnyddio dull gwahanol gyda’i phowlenni a llestri yn defnyddio dull gwahanol o adeiladu lle caiff ‘mwydod’ o glai eu pinsio, eu coilio a’u llyfnhau i gynnig yr argraff o gerrig a chregyn wedi’u golchi. I ennyn lliwiau’r môr, mae pob darn wedi’i addurno yn ei stiwdio ym Mhenarlâg gan ddefnyddio cymysgedd o wydrau gwyrddlas, copr a gwyn, tra bod arlliwiau priddlyd yn cael eu creu trwy amrywiaeth o glai.

Mae Kirsti Hannah Brown yn aelod o Urdd Crefftwyr Cymru.

Maud Goldberg

Gan osod pobl a phensaernïaeth ein hamgylchedd, naturiol a threfol, wrth galon crefft a dylunio celf gyfoes, mae Maud Goldberg wedi dylunio ystod o gynhyrchion sydd wedi’u cynhyrchu gan ystod o ymarferwyr ac yn cynnwys motiffau braille sy’n drosiadau o’r lliwiau.

Wedi deillio o gomisiwn a ariannwyd gan Gyngor y Celfyddydau, cynhaliodd y prosiect weithdai ‘Ymdeimlad o Le’ a oedd yn croesawu gwahaniaeth ac amrywiaeth.

Rachel Holian 

Mae gosodiadau Rachel o lestri a stampiau porslen bach a wnaed â throell yn archwilio perthnasoedd ac ystyr. Mae pob casgliad wedi’i grwpio mewn ffordd benodol i roi ystyr i grŵp penodol. Mae’r trefniant hwn yn bersonol i Rachel ond dylai fod yn gyseiniol gyda’r gynulleidfa a bydd yn tyfu ac yn datblygu ystyr dros amser. Mae’r gosodiadau yn eitemau gwerthfawr a’u bwriad yw dod â llawenydd a phrocio atgofion.

Mae Rachel wedi gweithio gyda phorslen ers graddio o Brifysgol Fetropolitan Manceinion yn 2005. Ar ôl cwblhau ei gradd Meistr mewn cerameg yn 2018, mae Rachel wedi bod yn cynhyrchu llestri a wnaed â throell sy’n archwilio pwysigrwydd y celfyddydau addurnol.

Yn ddiweddar, derbyniwyd Rachel i Gymdeithas fawreddog Crefft Crochenwyr Prydain Fawr.

Gwneuthurwr Dylunwyr

Mae’r prosiect Dylunwyr Crefftwyr yn fenter gymdeithasol gan Tŷ Pawb mewn cydweithrediad gyda’r dylunydd dodrefn Tim Denton. 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
X