English

Ruth Stringer - Global Village

Aseiniad Creadigol – Celf Cartref
#usefulart #celfddefnyddiol #arteutil #celfcartref #artsathome

Mae Ruth yn eich gwahodd i ychwanegu eich cartref eich hun yn ‘The Global Village’, gofod unigryw sy’n bodoli i ddathlu ein hunain a’n cymuned leol, ac i rannu’r hyn yr ydym am gymryd hefo ni i’r byd y tu hwnt i’r cyfnod cloi-i-lawr.

Bydd templedi ar gael i chi eu lawrlwytho (neu gallwch chi wneud un eich hun!) A’u defnyddio i wneud fersiwn greadigol o’ch annedd, wedi’i haddurno ag eitemau sy’n unigryw i chi a’ch ardal leol. Byddwch yn gallu uwchlwytho’ch annedd a chael cyfle i fynd ar daith o amgylch y gymuned wrth iddi dyfu ar-lein!

Efallai y bydd eich creadigaeth yn cael ei weld gan rywun yr ochr arall i’r byd – beth hoffech chi ei ddathlu gyda nhw ynglŷn â ble rydych chi’n byw?

Ymuno!

Dadlwythwch y templedi:
Tŷ 
Byngalo
Flfatiau
Drysau
Ffenestri
Carafan
Cychod tŷ
Gyd
E-bostiwch eich celf atom: art.globalvillage@gmail.com

Cofiwch y gallwch ddefnyddio Wetransfer.com os yw’ch ffeiliau’n rhy fawr i’w e-bostio.

Ewch i ‘The Global Village’:

Sesiwn Ar-lein 1: 18/07/20
Sesiwn Ar-lein 2: 01/08/20
Sesiwn Ar-lein 3: 15/08/20

Am yr Artist:

Dylunydd theatr ac artist gosod yw Ruth, wedi’i leoli yng Nghaerdydd. Prif feysydd diddordeb Ruth yw dylunio ar gyfer perfformiadau awyr agored a safle-benodol, ac mewn prosiectau ymgysylltu â’r gymuned.

Gellir gweld manylion a delweddau o’i gwaith ar  www.ruthstringer.com

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
X