English

Peter Hooper: Straeon Gwerin Creadigol

Aseiniad Creadigol Celf Cartref
 #celfddefnyddiol #usefulart #arteutil #celfcartref #artsathome

Trosolwg o’r Prosiect:

Mae Aseiniad Creadigol Celf Cartref Peter Hooper yn barhaol ac mae’n annog aelodau o’r cyhoedd i ysgrifennu a darlunio straeon gwerin newydd gyda thema a ysbrydolwyd gan Wrecsam. Gall cyfranogwyr (yn unigol neu fel teulu) ddefnyddio eu gardd, eu hardal gysegredig, neu ddelwedd o hoff leoliad neu dirwedd fel eu hysbrydoliaeth.

Gellir gweld oriel o ddelweddau a dolenni ar y daflen waith isod, y gall pobl eu defnyddio fel ysbrydoliaeth, er eich bod hefyd yn cael eich annog i ddefnyddio lluniau teulu, cipiau gwyliau neu leoliadau adnabyddus yn Wrecsam fel dewis arall.

LAWRLWYTHWCH Y Daflen Waith

Amdan yr Artist:

Hwylusydd a chyhoeddwr gweithdy yw Peter Hooper. Prif ffocws Peter yw cynnal gweithdai ysgrifennu a darlunio drwy ei fenter gymdeithasol Active Writing Limited, sydd wedi’i leoli yn Hwb Menter Wrecsam. Mae’n cydweithio ag ystod eang o ymarferwyr creadigol i gyflwyno prosiectau ar gyfer gwyliau, awdurdodau lleol a mathau eraill o sefydliadau. Nod prosiectau Peter yw annog pobl o bob oed i ysgrifennu (neu dynnu llun) o blith pethau eraill, yr hyn y maent yn ei garu am yr awyr agored a byw bywyd bywiog.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
X