English

Owain Train McGilvary - Caru'n Ddwys

Celf Cartref – Aseiniadau Creadigol
#usefulart #celfddefnyddiol #arteutil #celfcartref #artsathome

Yn ystod yr amser anghyffredin rydym yn byw ynddi, mae Owain Train McGilvary’n credu bod nifer o gwestiynau perthnasol i ofyn ar sut ydan ni’n byw ac ymddwyn yn y byd a gymaint dani’n gwerthfawrogi cyfathrebu ym mhob ffordd. Yn enwedig y gwahaniaethau rhwng cenedlaethau, rhwng yr hen a’r ifanc ond darganfod hefyd sut yn union yr ydan yr un peth drwy ffurfiau gwleidyddol. 

Mae’r aseiniad yn syml: Creu collage sydd yn mynegi cariad dwys i chi rwan. 

Pwy ydi nhw? Beth ydi o? Lle mae o? Be ydi’r sefyllfa caru orau i chi? 

Yn fwriadol mae’r cwestiwn yn fychan ac yn agored gan fod llawer yn y fantol drwy ymrwymo eich hun i garu. Mae’n beryglus a llawn risg. Yn ystod y cyfnod o ynysu mae angen meddwl am beth rydym yn ei ddal anwylaf i’n calonnau ac ella dechrau adnewyddu perthnasau gyda ffrindiau a theulu ymhell a chynnau tân ar hen aelwyd. 

Mae creu collage (yn ei synnwyr ehangaf) yn ffordd briodol i wneud hyn. Mae’n gweithio’n dda mewn grŵp ac ar ben eich hun. Mae’r prosiect fel ffordd i ddechrau cysylltu â chwestiynu pethau ar draws cenhedlaeth, ein sefyllfa dosbarth, pryderon ecolegol, ac ein hunaniaethau o fewn y strwythurau yna. 

Cewch greu mewn unrhyw ffordd ydach chi isio – papur, pensil, ffelt pen, tlysau, meddalwedd golygu cyfrifiadur, ffotograffiaeth (newydd a hen), paent, glitter, toriadau cylchgrawn, papur sgrap, gwrthrychau, ffrwyth, llysiau, gwallt, sgwennu, eich cyrff. Y mwya’ ‘allan o’r bocs’, y gorau.

Enghreifftiau o artistiaid sydd yn defnyddio collage yw: 

Hannah Höch
Kurt Schwitters 
Laure Prouvost
Luned Rhys Parri 
Heather Phillipson
John Stezaker 

Allwch yrru’r canlyniad yn ôl i Owain unai drwy instagram @typawb neu hefyd cewch ei e-bostio ar carunddwys@gmail.com. Cewch dynnu llun ohono gyda ffôn, camera neu fel sgan. Os bydd gennych unrhyw beth arall y dymunwch rannu am eich profiad o’r aseiniad rydym yn annog chi i neud hynny. 

Yna fydd Owain yn cynhyrchu llyfryn gyda’r aseiniadau i gyd ynddo, bydd y rhain ar gael ar-lein fel PDF i lawr lwytho fel bod pawb yn gallu cael gafael arno. 

Mae hwn yn addas i bob oedran ac mae Owain yn annog chi i wneud hyn gyda phawb yn eich teulu os ydi hynny’n golygu ei wneud o’n ffisegol neu yn ddigidol.

Am yr Artist:

Mae Owain Train McGilvary yn arlunydd wedi’i leoli rhwng Glasgow ac Ynys Môn sy’n gweithio ym maes delwedd symudol, collage a lluniadu. Mae ganddo ddiddordeb yn y ffordd y gellir defnyddio iaith sy’n deillio o ddiwylliant poblogaidd, clecs, queer a meddwl ffeministaidd fel strategaeth i gwestiynu dulliau cynhyrchu artistig trwy ailddehongli, cyfeirio a pharodi.

www.owaintrainmcgilvary.tumblr.com

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
X