Marchnadoedd


Mae marchnad Tŷ Pawb yn cynnwys 20 uned stondin farchnad unigol. Mae’r farchnad yn llawn o fasnachwyr annibynnol, gan gynnwys gwerthwyr gemwaith, siop dillad plant, siop melysion a llawer mwy!

 

Ar ôl siopa yn y farchnad, beth am ymlacio gyda diod a chacen, neu Dapas Cymreig yn yr ardal fwyd, lle mae yna amrywiaeth o fasnachwyr.

Fasnachwyr:

The Little Bag Boutique, Bar Bach, Esme's Childrenswear

RedcraftsA Touch of ClassRKM Wools

Candylicious SweetsSeaton Manor, Rings and Things

Little B's Haberdashery and craft shop, Siop Siwan, DJ Carpets

Teenage Wildlife, Sophie Nina, Kamilia Hair Studio


Cafodd y gwaith o osod y dodrefn at ei gilydd ei wneud gan Gwneuthurwr Dylunio, Tim Denton, a grwpiau cymunedol yn ystod sesiynau gweithdy. Gweithiodd disgyblion blynyddoedd 4, 5 a 6 o Ysgol Deiniol ar ddesg y dderbynfa a nifer o focsys storio. Cafodd yr ategion ar gyfer y byrddau trestl yn y gofod hyblyg eu gwneud gan artistiaid Gofod Celf Undegun. Cafodd y dodrefn siop a meinciau’r neuadd farchnad eu gwneud gan fyfyrwyr Coleg Cambria. Adeiladwyd y bachau stôl a'r coesau bwrdd gan grŵp gwaith coed Caia Crafts. Roedd aelodau o’r cyhoedd hefyd yn gallu mynychu gweithdai ychwanegol i greu stolion a bocsys ar gyfer Siop//Shop.