Marchnadoedd


Mae marchnad Tŷ Pawb yn cynnwys 20 uned stondin farchnad unigol. Mae’r farchnad yn llawn o fasnachwyr annibynnol, gan gynnwys gwerthwyr gemwaith, siop dillad plant, siop melysion a llawer mwy!

Cafodd y gwaith o osod y dodrefn at ei gilydd ei wneud gan Gwneuthurwr Dylunio, Tim Denton, a grwpiau cymunedol yn ystod sesiynau gweithdy. Gweithiodd disgyblion blynyddoedd 4, 5 a 6 o Ysgol Deiniol ar ddesg y dderbynfa a nifer o focsys storio. Cafodd yr ategion ar gyfer y byrddau trestl yn y gofod hyblyg eu gwneud gan artistiaid Gofod Celf Undegun. Cafodd y dodrefn siop a meinciau’r neuadd farchnad eu gwneud gan fyfyrwyr Coleg Cambria. Adeiladwyd y bachau stôl a'r coesau bwrdd gan grŵp gwaith coed Caia Crafts. Roedd aelodau o’r cyhoedd hefyd yn gallu mynychu gweithdai ychwanegol i greu stolion a bocsys ar gyfer Siop//Shop.

 

Esme's Childrenswear


A Touch of Class
RKM Wools

Candylicious Sweets


Rings and Things


Siop Siwan


DJ Carpets


Kamilia Hair StudioCafe In The Corner


Gallery 01


Baseline Matters


Style Boutique .F


Dexterity Ink

Dexterity Ink 2.jpg

Gemini Blinds

Gemini Window Blinds.jpg

Cwtch Ceramics

Cwtch Ceramics.jpg