Llogi Lleoliad


Mae Wi-Fi ar gael yn ystafelleodd llogi Tŷ Pawb, ynghyd â chyfleusterau parcio ceir a mynediad lifft.

I gael mwy o wybodaeth am brisiau llogi a sut i archebu, e-bostiwch eich ymholiad at roomhiretypawb@wrexham.gov.uk

 
 
shepherdshut.jpg

Cwt Bugail

Yn ôl yn 2016, gan weithio gyda Phrosiect STARS Partneriaeth Parc Caia (prosiect ymgysylltu cymunedol i bobl lleol), gofynnodd Oriel Wrecsam i Antonia Dewhurst adeiladu oriel/gofod perfformio symudol.

Gan ddefnyddio deunydd naturiol, mae’r Cwt Bugail yn seiliedig ar ddyluniad Cymreig sylfaenol ac mae bellach yn sefyll yng nghanol Tŷ Pawb ac mae ar gael fel gofod unigryw i’w logi.

 
Learning room.JPG

Stiwdio Dysgu

Cafodd y gofod hwn ei ddylunio ar gyfer hyd at 30 o bobl a defnyddir ar gyfer llu o weithgareddau yn Tŷ Pawb fel rhan o'r rhaglen Dysgu ac Ymgysylltu.

Gellir defnyddio'r ystafell ar gyfer dosbarthiadau preifat, sesiynau crefft, cyfarfodydd a llawer mwy!

 
Flexiblespace2.jpg

Sgwâr y Bobl

Mae yna gyfleoedd diddiwedd ar gyfer defnyddio’r sgwâr. mae'r gofod yn cynnwys ei goleuadau ei hun ac yn ofod gwych ar gyfer bandiau neu gerddoriaeth fyw. Mae llenni plastig didraidd yn amgylchynu’r sgwâr i ganiatáu gofod preifat neu gellir gwthio’r llenni i’r ochr i ganiatáu’r gofod fod yn agored i Tŷ Pawb.

Mae’r gofod hwn yn berffaith ar gyfer partïon pen-blwydd, gweithdai crefft, hybu cynnyrch a llawer o bethau eraill!

meeting room.jpg

Ystafell Gynadledda / Cyfarfod

Mae ein hystafell gynadledda wedi ei leoli ar ail lawr Tŷ Pawb a gall ddarparu hyd at 30 o bobl ar gyfer cyfarfodydd preifat.

 
performance-space2.jpg

Gofod Perfformio

Mae Gofod Perfformio Tŷ Pawb yn ofod unigryw a hyblyg gyda seddi i 100 o bobl. 

Mae gan y Gofod Perfformio lawr sbring sy’n caniatáu ar gyfer perfformiadau dawns neu ddosbarthiadau dawns. 

Mae’r gofod yn cynnwys offer Offer sain, goleuo, gweledol a llwyfannau i ganiatáu ar gyfer cynadleddau a chyflwyniadau.

Llogi Bwrdd

Yn berffaith i fusnesau bach / newydd sydd am brofi'r farchnad yn ein ardal bwyd a'n gofod marchnad. Cysylltwch â ni am ragor o fanylion.


Mae Wi-fi ar gael o fewn llogi ystafell Tŷ Pawb, gyda chyfleusterau maes parcio a mynediad i lifft.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â phrisiau llogi a sut i archebu, gallwch e-bostio eich ymholiad i typawb@wrexham.gov.uk