Llogi Lleoliad


 
 
shepherdshut.jpg

Cwt Bugail

Yn ôl yn 2016, gan weithio gyda Phrosiect STARTS Partneriaeth Parc Caia (prosiect ymgysylltu cymunedol i bobl lleol), gofynnodd Oriel Wrecsam i Antonia Dewhurst adeiladu oriel/gofod perfformio symudol.

Gan ddefnyddio deunydd naturiol, mae’r Cwt Bugail yn seiliedig ar ddyluniad Cymreig sylfaenol ac mae bellach yn sefyll yng nghanol Tŷ Pawb ac mae ar gael fel gofod unigryw i’w logi.

 
Learning room.JPG

Stiwdio Dysgu

Cafodd y gofod hwn ei ddylunio ar gyfer hyd at 30 o bobl a defnyddir ar gyfer llu o weithgareddau yn Tŷ Pawb fel rhan o'r rhaglen Dysgu ac Ymgysylltu.

Gellir defnyddio'r ystafell ar gyfer dosbarthiadau preifat, sesiynau crefft, cyfarfodydd a llawer mwy!

 
Flexiblespace2.jpg

Sgwâr y Bobl

Mae yna gyfleoedd diddiwedd ar gyfer defnyddio’r sgwâr. mae'r gofod yn cynnwys ei goleuadau ei hun ac yn ofod gwych ar gyfer bandiau neu gerddoriaeth fyw. Mae llenni plastig didraidd yn amgylchynu’r sgwâr i ganiatáu gofod preifat neu gellir gwthio’r llenni i’r ochr i ganiatáu’r gofod fod yn agored i Tŷ Pawb.

Mae’r gofod hwn yn berffaith ar gyfer partïon pen-blwydd, gweithdai crefft, hybu cynnyrch a llawer o bethau eraill!

  Ystafell Gynadledda / Cyfarfod   Mae ein hystafell gynadledda wedi ei leoli ar ail lawr Tŷ Pawb a gall ddarparu hyd at 30 o bobl ar gyfer cyfarfodydd preifat.

Ystafell Gynadledda / Cyfarfod

Mae ein hystafell gynadledda wedi ei leoli ar ail lawr Tŷ Pawb a gall ddarparu hyd at 30 o bobl ar gyfer cyfarfodydd preifat.

 
performance-space2.jpg

Gofod Perfformio

Mae Gofod Perfformio Tŷ Pawb yn ofod unigryw a hyblyg gyda lle i 100 eistedd. 

Mae’r gofod perfformio hefyd yn cael budd o lawr sbring, sy’n caniatáu ar gyfer perfformiadau dawns neu ddosbarthiadau dawns. 

Mae’r gofod yn cynnwys offer Offer sain, goleuo, gweledol a llwyfannau i ganiatáu ar gyfer cynadleddau a chyflwyniadau.

  Llogi Bwrdd   Yn berffaith i fusnesau bach / newydd sydd am brofi'r farchnad yn ein ardal bwyd a'n gofod marchnad. Cysylltwch â ni am ragor o fanylion.

Llogi Bwrdd

Yn berffaith i fusnesau bach / newydd sydd am brofi'r farchnad yn ein ardal bwyd a'n gofod marchnad. Cysylltwch â ni am ragor o fanylion.


Mae Wi-fi ar gael o fewn llogi ystafell Tŷ Pawb, gyda chyfleusterau maes parcio a mynediad i lifft.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â phrisiau llogi a sut i archebu, gallwch e-bostio eich ymholiad i typawb@wrexham.gov.uk