Llogi Lleiliad


Mae gennym nifer o ystafelloedd cyfarfod ar gael i’w llogi o ddydd Llun i ddydd Sul yn Nhŷ Pawb

 
 
shepherdshut.jpg

Cwt Bugail

Yn ôl yn 2016, gan weithio gyda Phrosiect STARTS Partneriaeth Parc Caia (prosiect ymgysylltu cymunedol lleol i bobl leol), roedd Oriel Wrecsam wedi cynnwys Antonia Dewhurst i adeiladu oriel symudol/gofod perfformio.

Gan ddefnyddio deunydd naturiol wedi’i adfer, mae’r Cwt Bugail yn seiliedig ar ddyluniad Cymreig sylfaenol ac mae bellach yn sefyll yng nghanol Tŷ Pawb ac mae ar gael fel gofod unigryw i’w logi.

 
Learning room.JPG

Stiwdio dysgu

Cafodd y gofod hwn ei ddylunio ar gyfer hyd at 30 o bobl a defnyddir ar gyfer llu o weithgareddau yn Tŷ Pawb fel rhan o'r rhaglen Dysgu ac Ymgysylltu.

Fodd bynnag, bydd y gofod hwn ar gael i’w logi ac mae’n berffaith ar gyfer gweithdai neu bartïon pen-blwydd.

 
Flexiblespace2.jpg

Sgwâr y Bobl (93.61msq)

Mae yna gyfleoedd diddiwedd ar gyfer defnyddio’r sgwâr hwn sydd ychydig dros 90sq m. Mae’r gofod yn cynnwys ei olau a’i daflunydd ei hun, gan ei wneud yn ofod gwych ar gyfer bandiau neu gerddoriaeth fyw. Mae llenni plastig didraidd yn amgylchynu’r sgwâr i ganiatáu gofod preifat neu gellir gwthio’r llenni i’r ochr i ganiatáu’r gofod fod yn agored i Tŷ Pawb.

Mae’r gofod hwn yn berffaith ar gyfer partïon pen-blwydd, gweithdai crefft, hybu cynnyrch ac unrhyw beth arall ddaw i'r cof!

  Ystafell Gynadledda / Cyfarfod   Mae ein hystafell gynadledda wedi ei leoli ar ail lawr Tŷ Pawb a gall ddarparu hyd at 30 o bobl ar gyfer cyfarfodydd preifat.

Ystafell Gynadledda / Cyfarfod

Mae ein hystafell gynadledda wedi ei leoli ar ail lawr Tŷ Pawb a gall ddarparu hyd at 30 o bobl ar gyfer cyfarfodydd preifat.

 
performance-space2.jpg

Gofod Perfformio
seddi ar gyfer 109 (148msq)

Mae Gofod Perfformio Tŷ Pawb yn ofod unigryw a hyblyg gyda lle i 100 eistedd. 

Mae’r gofod perfformio hefyd yn cael budd o lawr sbring, sy’n caniatáu ar gyfer perfformiadau dawns neu ddosbarthiadau dawns. 

Mae’r gofod yn cynnwys offer gweledol clywedol i ganiatáu ar gyfer cynadleddau a chyflwyniadau.

  Llogi Bwrdd   Yn berffaith i fusnesau bach / newydd sydd am brofi'r farchnad yn ein ardal bwyd a'n gofod marchnad. Gellir llogi am ychydig oriau neu am ddiwrnod cyfan. Cysylltwch â ni am ragor o fanylion.

Llogi Bwrdd

Yn berffaith i fusnesau bach / newydd sydd am brofi'r farchnad yn ein ardal bwyd a'n gofod marchnad. Gellir llogi am ychydig oriau neu am ddiwrnod cyfan. Cysylltwch â ni am ragor o fanylion.


Mae Wi-fi ar gael o fewn llogi ystafell Tŷ Pawb, gyda chyfleusterau maes parcio a mynediad i lifft.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â phrisiau llogi a sut i archebu, gallwch e-bostio eich ymholiad i typawb@wrexham.gov.uk