Digwyddiadau


Dydd Iau Pawb

 

Mae dydd Iau Pawb yn cael ei gynnal bob wythnos. Mae’n ddiwrnod i bawb ei fwynhau a chymryd rhan mewn pob math o weithgareddau yma yn Nhŷ Pawb. Bydd yna wahanol sesiynau yn digwydd ar draws yr adeilad ac mae yna rywbeth i bawb a phob oed:

9:30 – 10:15 

Dosbarth Symud i Fabanod/Cyn-ysgol
gyda NEW Dance – Gofod perfformio

10:15 – 10:30

Te a Choffi

10:30 – 12:30

‘Tŷ Dawns’ – Addas i unrhyw un dros 40 oed. Canolbwyntio ar symudedd, ffitrwydd a dawns, gyda chymysgedd o arferion wedi eu hunangyfeirio. Bydd y dosbarthiadau’n cynnwys gwaith â phropiau, gweithio mewn parau, ac ymarferion dawnsio'n sefyll neu mewn cadair. Gofod perfformio gyda ‘New Dance’.

12:00– 1:00

Ymwybyddiaeth Ofalgar drwy Dynnu Llun 

yn Oriel 2 – hunan arweiniol, darperir deunydd ac arweiniad

1:00 – 3:00

Sied Dynion – croeso i bawb 18 oed a drosodd i ddod i gymryd rhan mewn gweithgareddau crefft a dylunio, chwarae gêm bwrdd neu i gael sgwrs dros goffi

4:00 – 5:00

Dosbarth Dawnsio i Blant Iau
Dosbarth dawnsio bywiog a chorfforol gyda chyfleoedd i archwilio coreograffi creadigol.

4:00 – 4:30

Taith o Amgylch Oriel 1 a 2

Prynhawn dydd Iau – Tim Pugh ein hartist preswyl yn Oriel 2


Gwneuthurwyr Dylunwyr

Prosiect sydd â menter gymdeithasol wrth ei wraidd, mae Gwneuthurwr Dyluniwr a gynhaliwyd gynt yng ngofod dros dro Oriel Wrecsam ar Stryt Caer yn dychwelyd i Wrecsam yma yn Tŷ Pawb. Yn dilyn prosiect llwyddiannus yn gweithio gyda’r elusen, Dyfodol Mwy Disglair a Mwy 2016, bydd Gwneuthurwr Dyluniwr yn brosiect mewn partneriaeth gyda CEM Berwyn. Mae cyfranogwyr o’r carchar hwn yn gweithio’n agos gyda’r dylunydd, Tim Denton ar hyn o bryd i ddylunio a gwneud lampau pwrpasol fydd yn cael eu gwerthu yn Siop//Shop @ Tŷ pawb a bydd yr holl elw yn mynd yn ôl i’r prosiect hwn. Nod y prosiect yw cyflwyno arferion busnes a dylunio i’r cyfranogwyr a chreu prosiect ymgysylltu a chynaliadwy gyda chanlyniadau hardd.


Cofroddion

Drwy gydol yr Haf 2017, roedd cannoedd o bobl leol Wrecsam wedi rhannu eu straeon bendigedig am y dref a thrwy bleidlais gyhoeddus, mae chwe hoff stori’r dref wedi eu datgelu. 

Mae chwe artist wedi eu comisiynu i greu Cofrodd Wrecsam yn seiliedig ar un o chwech o straeon Wrecsam a ddadorchuddiwyd yn ystod y digwyddiad agoriadol, “Dydd Llun Pawb”.

Gallwch ymweld â Tŷ Pawb yn ystod Gorffennaf 2018 i weld y dyluniadau cofrodd gwreiddiol a galw yn Siop//Shop @ Tŷ Pawb i brynu eich cofrodd eich hun.


Mentora Gwneuthurwyr

Gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, mae Tŷ Pawb yn cynnig mentora unigol i artistiaid sy’n edrych i ffurfio busnes newydd llwyddiannus yn seiliedig ar eu harferion. 

Rydym yn cynnig tiwtorial un i un i arwain eu harferion; o ffurfio casgliad o waith wedi’i guradu, i gyngor brandio a marchnata, deall anghenion ariannol eich busnes a lansio eich busnes eich hun.

Os hoffech wybod mwy am y gwasanaeth hwn gallwch anfon e-bost at Karen.Whittingham@wrexham.gov.uk