Cypyrddau Gwneuthurwyr - Tŷ Pawb

English

Arddangos cyfnewidiadau, celf a chreft.

Bwriad Tŷ Pawb yw cefnogi gwneuthyrwyr, artistiaid a chreftwyr o bob cefndir creadigol drwy ddod a’u gwaith i amlygrwydd yn ein cypyrddau gwneuthyrwr newydd.

Rydym yn rhoi cyfle i arddangos gwaith ein hartisitaid a gwneuthyrwyr preswyl sy’n gweithio’n annibynol a chyda ymwelwyr Tŷ Pawb i greu cynnyrch i’w gwerthu yn ein cypyrddau gwneuthyrwr.

Rydym yn perthyn i gymuned o fasnachwyr yn Tŷ Pawb sy’n rhan o gynllun ymchwil unigryw i’r cydfyw sydd rhwng celfyddyd a marchnadoedd o fewn un man diwylliannol eang.

Cafodd pobl leol profiad o weithio gyda Tŷ Pawb drwy prosiect Gwneuthurwr Dylunio i gynhyrchu y Llusern Hippodrome – sef cysgod lamp deiniadol sydd wedi ei blygu âstêm a’i dorri gyda CNC i’w gynhyrchu a’i werthu.  Dylunwyd y lamp gan Tim Denton.

Mae ganddom hefyd ddewis cyfyngiedig o gemwaith, tecstiliau a cerameg ynghyd a dewis amrywiol o gylchgronau a chardiau cyfarch.

 

Sara Jane Harper

Mae’r CYPYRDDAU GWNEUTHURWR yn arddangos gwaith yr artist Sara Jane Harper, darlunydd a cheramegydd sy’n gweithio yn Nghogledd Cymru.

Ers iddi gwbwlhau Gradd Uwch ym Mhrifysgol Reading ym 1987 mae Sara Jane wedi parhau i greu gwaith â ysbrydolir gan symbolau cerameg a cherfluniau cyntefig.

Mae potiau a llestri a baentiwyd a llaw gan Sara Jane sy’n llawn lliw, tyder a hunaniaeth gan ymgorffori y dehongliad o’r ffurf benywaidd, y defnydd o symbolau haniaethol a dylanwad Tao i tyd yn personoli yn eglur gwaith unigryw Sara Jane.

Yn ogystal a’i gwaith celfyddydol mae Sara Jane wedi cynnal nifer o prosiectau celfyddydol a gweithdai i bobl o bob oed gan gynnwys cynhyrchu murluniau, mosäig, addurniadau cerameg a gwrthrychau a adeiladwyd â llaw.

Arddangosfa Crefftwyr Tŷ Pawb

Kirsti Hannah Brown

Caiff cerameg crochenwaith caled Kirsti wedi’u hadeiladu â llaw eu hysbrydoli gan ei chariad at draethlinau Celtaidd y Gorllewin a’r môr. Mae gyddfau ac ysgwyddau bach ei photeli slab yn cael eu creu gan ddefnyddio clai wedi’i rolio’n denau, gan roi siâp ffigur dynol i’r gwaith sy’n deillio o ddiddordeb Kirsti mewn “sut mae dyn wedi defnyddio’r dirwedd o’i gwmpas.” Mae’n defnyddio dull gwahanol gyda’i phowlenni a llestri yn defnyddio dull gwahanol o adeiladu lle caiff ‘mwydod’ o glai eu pinsio, eu coilio a’u llyfnhau i gynnig yr argraff o gerrig a chregyn wedi’u golchi. I ennyn lliwiau’r môr, mae pob darn wedi’i addurno yn ei stiwdio ym Mhenarlâg gan ddefnyddio cymysgedd o wydrau gwyrddlas, copr a gwyn, tra bod arlliwiau priddlyd yn cael eu creu trwy amrywiaeth o glai.

Mae Kirsti Hannah Brown yn aelod o Urdd Crefftwyr Cymru.

Maud Goldberg

Gan osod pobl a phensaernïaeth ein hamgylchedd, naturiol a threfol, wrth galon crefft a dylunio celf gyfoes, mae Maud Goldberg wedi dylunio ystod o gynhyrchion sydd wedi’u cynhyrchu gan ystod o ymarferwyr ac yn cynnwys motiffau braille sy’n drosiadau o’r lliwiau.

Wedi deillio o gomisiwn a ariannwyd gan Gyngor y Celfyddydau, cynhaliodd y prosiect weithdai ‘Ymdeimlad o Le’ a oedd yn croesawu gwahaniaeth ac amrywiaeth.

Rachel Holian 

Mae gosodiadau Rachel o lestri a stampiau porslen bach a wnaed â throell yn archwilio perthnasoedd ac ystyr. Mae pob casgliad wedi’i grwpio mewn ffordd benodol i roi ystyr i grŵp penodol. Mae’r trefniant hwn yn bersonol i Rachel ond dylai fod yn gyseiniol gyda’r gynulleidfa a bydd yn tyfu ac yn datblygu ystyr dros amser. Mae’r gosodiadau yn eitemau gwerthfawr a’u bwriad yw dod â llawenydd a phrocio atgofion.

Mae Rachel wedi gweithio gyda phorslen ers graddio o Brifysgol Fetropolitan Manceinion yn 2005. Ar ôl cwblhau ei gradd Meistr mewn cerameg yn 2018, mae Rachel wedi bod yn cynhyrchu llestri a wnaed â throell sy’n archwilio pwysigrwydd y celfyddydau addurnol.

Yn ddiweddar, derbyniwyd Rachel i Gymdeithas fawreddog Crefft Crochenwyr Prydain Fawr.

Gwneuthurwr Dylunio

Mae’r prosiect Gwneuthurwr Dylunio yn fenter cymdeithasol gan Tŷ Pawb, mewn cydweithrediad gyda elusenau lleol a’r dylunydd Tim Denton. 
Cysylltwch â Thŷ Pawb
01978 292 144 // typawb@wrexham.gov.uk
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
X