English

Arddangos cyfnewidiadau, celf a chreft.

Bwriad Tŷ Pawb yw cefnogi gwneuthyrwyr, artistiaid a chreftwyr o bob cefndir creadigol drwy ddod a’u gwaith i amlygrwydd yn ein cypyrddau gwneuthyrwr newydd.

Rydym yn rhoi cyfle i arddangos gwaith ein hartisitaid a gwneuthyrwyr preswyl sy’n gweithio’n annibynol a chyda ymwelwyr Tŷ Pawb i greu cynnyrch i’w gwerthu yn ein cypyrddau gwneuthyrwr.

Rydym yn perthyn i gymuned o fasnachwyr yn Tŷ Pawb sy’n rhan o gynllun ymchwil unigryw i’r cydfyw sydd rhwng celfyddyd a marchnadoedd o fewn un man diwylliannol eang.

Cafodd pobl leol profiad o weithio gyda Tŷ Pawb drwy prosiect Gwneuthurwr Dylunio i gynhyrchu y Llusern Hippodrome – sef cysgod lamp deiniadol sydd wedi ei blygu âstêm a’i dorri gyda CNC i’w gynhyrchu a’i werthu.  Dylunwyd y lamp gan Tim Denton.

Mae ganddom hefyd ddewis cyfyngiedig o gemwaith, tecstiliau a cerameg ynghyd a dewis amrywiol o gylchgronau a chardiau cyfarch.

 

Arddangosfa Crefftwyr Tŷ Pawb

Sara Jane Harper

Mae’r CYPYRDDAU GWNEUTHURWR yn arddangos gwaith yr artist Sara Jane Harper, darlunydd a cheramegydd sy’n gweithio yn Nghogledd Cymru.

Ers iddi gwbwlhau Gradd Uwch ym Mhrifysgol Reading ym 1987 mae Sara Jane wedi parhau i greu gwaith â ysbrydolir gan symbolau cerameg a cherfluniau cyntefig.

Mae potiau a llestri a baentiwyd a llaw gan Sara Jane sy’n llawn lliw, tyder a hunaniaeth gan ymgorffori y dehongliad o’r ffurf benywaidd, y defnydd o symbolau haniaethol a dylanwad Tao i tyd yn personoli yn eglur gwaith unigryw Sara Jane.

Yn ogystal a’i gwaith celfyddydol mae Sara Jane wedi cynnal nifer o prosiectau celfyddydol a gweithdai i bobl o bob oed gan gynnwys cynhyrchu murluniau, mosäig, addurniadau cerameg a gwrthrychau a adeiladwyd â llaw.

Ei’n Gwneuthurwyr

Matria Rica – Martha Todd – Gweithdy Granby – Bedwyr Williams – Heather Mcdermott – Marcus Orlandi

Rachel Holian 

Dod yn fuan…

Mae gosodiadau Rachel o lestri a stampiau porslen bach a wnaed â throell yn archwilio perthnasoedd ac ystyr. Mae pob casgliad wedi’i grwpio mewn ffordd benodol i roi ystyr i grŵp penodol. Mae’r trefniant hwn yn bersonol i Rachel ond dylai fod yn gyseiniol gyda’r gynulleidfa a bydd yn tyfu ac yn datblygu ystyr dros amser. Mae’r gosodiadau yn eitemau gwerthfawr a’u bwriad yw dod â llawenydd a phrocio atgofion.

Mae Rachel wedi gweithio gyda phorslen ers graddio o Brifysgol Fetropolitan Manceinion yn 2005. Ar ôl cwblhau ei gradd Meistr mewn cerameg yn 2018, mae Rachel wedi bod yn cynhyrchu llestri a wnaed â throell sy’n archwilio pwysigrwydd y celfyddydau addurnol.

Yn ddiweddar, derbyniwyd Rachel i Gymdeithas fawreddog Crefft Crochenwyr Prydain Fawr.

Gwneuthurwr Dylunio

Mae’r prosiect Gwneuthurwr Dylunio yn fenter cymdeithasol gan Tŷ Pawb, mewn cydweithrediad gyda elusenau lleol a’r dylunydd Tim Denton. 
Cysylltwch â Thŷ Pawb
01978 292 144 // typawb@wrexham.gov.uk
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
X