English

Mae Tŷ Pawb yn awyddus i benodi dau artist neu wneuthurwyr brwdfrydig a threfnus ar gyfer preswyliadau rhwng Awst a Thachwedd 2022, a Rhagfyr 2022 i Fawrth 2023.

Mae Gofod Gwneuthurwr yn stiwdio hygyrch, a hwylusir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, lle gall artistiaid, gwneuthurwyr a dylunwyr o bob cefndir ddatblygu eu harferion gyda ffenestr i’r byd.

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y byddwn yn gweithio mewn partneriaeth â Chelfyddydau Anabledd Cymru i ddatblygu rhaglen Gofod Gwneuthurwr eleni.

Mae Tŷ Pawb yn chwilio am artistiaid anabl, byddar neu niwroamrywiol, o ystod eang o arferion artistig i fyw yn y stiwdio ofod i wneuthurwyr am 4 mis.

Hyd yma, mae gwneuthurwyr wedi ail-greu’r amser i archwilio eu harfer artistig a datblygu eu gwaith mewn amgylchedd bywiog.

Mae cyllideb deunyddiau o £400 a chyfleoedd posibl i ddarparu sesiynau ymgysylltu â’r gymuned â thâl yn Ofod Celf Defnyddiol Tŷ Pawb.

I gael rhagor o wybodaeth am ein gofod i wneuthurwr, ewch i’r tudalen Gofod Gwneuthurwr i glywed gan artistiaid blaenorol.

I Wneud Cais anfonwch eich CV a dolenni i’ch platfform neu wefan cyfryngau cymdeithasol i karen.whittingham@wrexham.gov.uk