Arddangosfeydd i ddod


Ai'r Ddaear yw Hon?

Ebrill 2 – Mehefin 24 2018
“Ai'r Ddaear yw Hon?" Arddangosfa gelf a fwriadwyd ar gyfer estroniaid nid pobl. Maent yn ymweld â ni yn y dyfodol ond yn cyrraedd yn rhy hwyr i weld natur mewn gwirionedd. Bywyd ar y ddaear - wedi’i lethu gan gynhesu byd-eang, wedi diflannu’n llwyr a llygriad – nawr yn bodoli yn nychymyg artistiaid yn unig.
 

Wrecsam yw'r Enw

Mehefin 30 – Awst 19 2018

Ar bapur

Mehefin 28 – Medi 23 2018

Gwait Sifftiau

Medi 1 – Medi 30 2018


Wal Pawb


Katie Cuddon – Comisiwn Wal Pawb 2018

 

Mae ‘Wal Pawb’ yn gomisiwn blynyddol o chwe gwaith celf i’w harddangos ar draws dau fwrdd poster triphlyg.

Cylch gwaith Wal Pawb yw mynd i’r afael â chydfodolaeth marchnad ac oriel gelf o fewn un adeilad. Mae lleoliad y gwaith celf ar waliau allanol oriel Tŷ Pawb, yn wynebu neuadd y farchnad, yn cynrychioli trothwy neu ymyl. Y cyflyrau hyn yw beth sy’n gwneud Wal Pawb yn gomisiwn unigryw a heriol.

 

Cafodd Katie Cuddon ei dewis fel yr artist Wal Pawb cyntaf o gais agored yn 2017. 

Mae’r gwaith celf a grëwyd gan Katie ar gyfer Wal Pawb yn defnyddio delweddau, lliw a gwead i gyfeirio'r amrywiol grefftau a gweithgareddau'r farchnad. Mae hi wedi creu casgliad o doriadau o ddelweddau cysylltiedig â’r farchnad.   Cafodd y delweddau hyn eu creu drwy ymgynghori â’r masnachwyr a defnyddwyr y farchnad.   Mae’r delweddau hyn wedi eu gosod yn erbyn cefndiroedd gweadog a lliw. Roedd Katie wedi treulio cyfnod o chwe mis yn datblygu gwaith celf.   Yn ystod y cyfnod hwn roedd hefyd wedi cynnal cyfres o weithdai ac ymweliadau â stiwdio gyda phobl ifanc ac artistiaid lleol i helpu i hwyluso ei gwaith celf ac i gynorthwyo cyfranogwyr i ddatblygu eu gwaith celf eu hunain.

Mae Katie Cuddon wedi’i lleoli yn Newcastle. Mae hi’n darlithio ym Mhrifysgol Newcastle. Mae ei gwaith wedi ei arddangos yn eang, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae ei harddangosfeydd diweddar yn cynnwys 'Sticky Intimacy', Chapter, Caerdydd (2016).

Roedd Katie yn Ysgolhaig Sainsbury mewn Cerflunwaith a Thynnu Llun yn yr Ysgol Brydeinig yn Rhufain, yr Eidal (2008-09) a’r’ Ganolfan BALTIC ar gyfer Celf Gyfoes, prosiect preswyl ar Ynys Eig (2017).

Wal Pawb yw comisiwn cyhoeddus mawr cyntaf Katie.


Comisiwn Wal Pawb 2019