Amdanom


Mae Tŷ Pawb yn adnodd cymunedol diwylliannol sydd yn dod â'r celfyddydau a’r marchnadoedd ynghyd yn yr un lle. Mae’r cydfodoli hwn yn dathlu arwyddocâd marchnadoedd yn nhreftadaeth a hunaniaeth ddiwylliannol Wrecsam.

Mae’r datblygiad yn ofod newydd ar gyfer deialog o gylch pynciau sy’n cynnwys materion cymdeithasol a dinesig, yr amgylchedd, iechyd, hunaniaeth ddiwylliannol, cynaliadwyedd ac addysg.

Byddwn yn cyflwyno rhaglen gyfoes o arddangosfeydd cynhwysol a chroesawgar, prosiectau sy’n ymgysylltu’n gymdeithasol a pherfformiadau byw. Bydd y rhaglen yn pwysleisio sgiliau a chrefftau, gweithio gydag artistiaid sy’n datblygu a rhai sefydledig o bob cefndir.

 
Ty-Pawb-Ginger-Pixie-Photography (264 of 41).jpg

Hanes

Am bedwar deg tri o flynyddoedd, roedd Oriel Wrecsam, Canolfan Gelfyddydau Wrecsam gynt wedi'i lleoli yn llyfrgell ganolog y dref.

Ty-Pawb-Ginger-Pixie-Photography (15 of 123).jpg

Cafodd y gwaith o osod y dodrefn at ei gilydd ei wneud gan Gwneuthurwr Dylunio, Tim Denton, a grwpiau cymunedol yn ystod sesiynau gweithdy. Gweithiodd disgyblion blynyddoedd 4, 5 a 6 o Ysgol Deiniol ar ddesg y dderbynfa a nifer o focsys storio. Cafodd yr ategion ar gyfer y byrddau trestl yn y gofod hyblyg eu gwneud gan artistiaid Gofod Celf Undegun. Cafodd y dodrefn siop a meinciau’r neuadd farchnad eu gwneud gan fyfyrwyr Coleg Cambria. Adeiladwyd y bachau stôl a'r coesau bwrdd gan grŵp gwaith coed Caia Crafts. Roedd aelodau o’r cyhoedd hefyd yn gallu mynychu gweithdai ychwanegol i greu stolion a bocsys ar gyfer Siop//Shop.

 

Yn 2015, symudodd y tîm celfyddydau i’r eiddo dros dro ar Stryt Caer wrth i gynlluniau ar gyfer datblygiad newydd o fewn adeilad Marchnad y Bobl ddatblygu.

Roedd Oriel Wrecsam wedi cyflwyno rhaglen oddi ar y safle cynhwysfawr yn ystod y cyfnod hwn, gan gynnwys ArtVend (gwaith celf bach yn cael ei werthu am £1 mewn peiriannau gwerthu) a'r prosiect Cwt Bugail (gweithio gyda phobl ifanc o'r Prosiect Sêr ym Mharc Caia). Gallwch weld canlyniadau’r ddau brosiect o fewn Tŷ Pawb. 

Mae hanes Wrecsam fel tref farchnad yn allweddol i dreftadaeth y dref. Mae’r stondinau yn y farchnad a’r ardal fwyd yr un mor hanfodol i lwyddiant ac ethos y datblygiad â'r rhaglenni ymgysylltu a'r celfyddydau.

Cynhaliwyd gweithdy ail-frandio ac ailenwi yn 2017, o dan arweiniad Elfen, i archwilio’r posibiliadau ar y cyd. Roedd tri deg o fudd-ddeiliaid lleol o’r marchnadoedd, busnesau a’r cymunedau celfyddydau yn bresennol yn y gweithdy.  Cafodd tri enw posibl eu cyflwyno ar gyfer pleidlais gyhoeddus a’r enillydd oedd Tŷ Pawb.

 

Mae Tŷ Pawb yn anelu i fod yn adnodd diwylliannol a chymunedol sy’n croesawu pawb - gobeithio eich bod chi'r un mor gyffrous â ni am ein dyfodol!

I blant